Program

Vattenkraftens miljöforskningsprogram

Sveriges regering har beslutat att ompröva nuvarande vattenkraftsverksamheter under 20 år. Det kräver avvägningar mellan ekologi, förnybar elproduktion och reglerförmåga i arbetet med att ställa om vattenkraften till moderna miljövillkor.

Därför behövs ett kunskapsunderlag som fångar komplexiteten inför beslut i de här frågorna, dvs ett kunskapsunderlag som tar dimensionerna biologisk mångfald och förnybar elproduktion med i beräkningen. Målet med den här forskningssatsningen är att stärka kunskapsläget genom solida modeller och metoder som vilar på vetenskaplig grund inför beslut om miljöförbättrande åtgärder i vattenkraften. Vattenkraftföretagen arbetar ständigt med förbättringar av de ekologiska förutsättningarna i vattendragen. 

Hänt inom programmet

Nya resultat kan förbättra laxsmoltens överlevnad

Nu kommer positiva resultat från ett projekt i Vattenkraftens miljöforskningsprogram som visar hur låglutande galler leder unga laxar mot säkrare passage förbi vattenkraftturbiner.

13 feb 2020


Bättre med naturlika fiskvägar?

Antalet fiskvägar förbi vattenkraftsanläggningar ökar i Sverige, och det gör också kraven på att de ska vara funktionella och effektiva. Nu finns en checklista som kraftverksägare kan använda för att värdera kostnader i relation till de ekologiska vinsterna.

8 mar 2018


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Elin Hellmér
0704154807

Uppdragsgivare

Vattenfall Vattenkraft
Fortum Generation
Sydkraft Hydropower
Statkraft Sverige
Skellefteå Kraft
Holmen Energi
Jämtkraft
Tekniska Verken i Linköping
Mälarenergi
Sollefteåforsens
Karlstads Energi
Jönköping Energi
Havs och Vattenmyndigheten
Energimyndigheten