Program

Vattenkraftens miljöforskningsprogram

Sveriges regering har beslutat att ompröva nuvarande vattenkraftsverksamheter under 20 år. Det kräver avvägningar mellan ekologi, förnybar elproduktion och reglerförmåga i arbetet med att ställa om vattenkraften till moderna miljövillkor.

Därför behövs ett kunskapsunderlag som fångar komplexiteten inför beslut i de här frågorna, dvs ett kunskapsunderlag som tar dimensionerna biologisk mångfald och förnybar elproduktion med i beräkningen. Målet med den här forskningssatsningen är att stärka kunskapsläget genom solida modeller och metoder som vilar på vetenskaplig grund inför beslut om miljöförbättrande åtgärder i vattenkraften. Vattenkraftföretagen arbetar ständigt med förbättringar av de ekologiska förutsättningarna i vattendragen. 

Hänt inom programmet

Fyra år av forskning på en dag – konferens om hållbar vattenkraft

Hur ställer vi om vattenkraften till moderna miljövillkor? Det var temat på slutkonferensen för Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

23 jun 2022 - Vattenkraft


Checklista för att designa ekologiska flöden

Det går att uppnå ekologiska vinster både i en vattenfåra och på de intilliggande landområdena genom att miljöanpassa torrfåror. Det har saknats kunskap och brist på underlag för att utforma funktionella åtgärder, men nu finns det matnyttigt underlag i en ny rapport från Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

5 mar 2021 - Vattenkraft


Minskad miljöpåverkan av korttidsreglering

En viktig del i att förstå hur ett vattendrag reagerar på flödesförändringar, till exempel en korttidsreglering, är att känna till den naturliga inneboende dämpningen i vattendraget.

4 mar 2021 - Vattenkraft


Projektledare vattenkraft sökes

Energiforsk söker en ny medarbetare som kan driva vår forskning och utveckling inom vattenkraft med särskilt fokus på miljöfrågor. Du ska ha en tydlig förståelse för vattenkraftens förutsättningar och aktuella utmaningar. Vi värderar också ett brett intresse och kunskap om energiområdet i övrigt.

26 feb 2021 - Vattenkraft


Nya resultat kan förbättra laxsmoltens överlevnad

Nu kommer positiva resultat från ett projekt i Vattenkraftens miljöforskningsprogram som visar hur låglutande galler leder unga laxar mot säkrare passage förbi vattenkraftturbiner.

13 feb 2020 - Vattenkraft


Bättre med naturlika fiskvägar?

Antalet fiskvägar förbi vattenkraftsanläggningar ökar i Sverige, och det gör också kraven på att de ska vara funktionella och effektiva. Nu finns en checklista som kraftverksägare kan använda för att värdera kostnader i relation till de ekologiska vinsterna.

8 mar 2018


Visa fler nyheter

Ansvarig

Bertil Wahlund
08-677 27 52

Prenumerera på nyhetsbrevet från Vattenkraftens miljöforskningsprogram och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Kommande events

Uppdragsgivare

Vattenfall Vattenkraft
Fortum Generation
Sydkraft Hydropower
Statkraft Sverige
Skellefteå Kraft
Holmen Energi
Jämtkraft
Tekniska Verken i Linköping
Mälarenergi
Karlstads Energi
Jönköping Energi