Om programmet

Om forskningsprogrammet

Vattenkraftens miljöforskningsprogram är ett komplement till våra andra miljörelaterade forsknings- och utvecklingsprogram inom vattenkraftområdet Kraft och liv i vatten, KLIV i samverkan med HaV, Vattenmyndigheterna och Energimyndigheten och Krafttag ål som också drivs i samverkan mellan HaV och vattenkraftföretagen.

Programmet har en styrgrupp som beslutar vilka projekt som ska genomföras. Gruppen består av representanter från Havs och vattenmyndigheten och de medverkande vattenkraftföretagen.

Kommunikation och resultatspridning från programmet ska bidra till att ny kunskap från forskningen används av myndigheter och andra beslutsfattare för att underlätta miljöförbättrande åtgärder i vattenkraften.

Programmets resultat vänder sig till företrädare för centrala, regionala och lokala myndigheter, vattenkraftföretag, konsulter och intresse- och branschorganisationer inom energi, natur- och miljövård.