Om programmet

Om forskningsprogrammet

Vattenkraftens miljöforskningsprogram fokuserar på tillämpade miljörelaterade vattenkraftfrågor och syftar till att ta fram faktabaserat kunskapsunderlag inför beslut om miljöförbättrande åtgärder.

Programmets resultat vänder sig till företrädare för centrala, regionala och lokala myndigheter, vattenkraftföretag, konsulter och intresse- och branschorganisationer inom energi, natur- och miljövård.

Avvägningar mellan förnybar elproduktion, reglerförmåga och ekologi, i relation till klimatförändringar, behövs i beslut och processen att ställa om till moderna miljövillkor. Inriktningen för programmet är tillämpade miljörelaterade vattenkraftfrågor och kompletterar den akademiska forskning som bedrivs inom Svenskt centrum för hållbar vattenkraft, SVC, ett kompetenscentrum som drivs av Energiforsk. Tillsammans bidrar dessa två satsningar till att stärka kunskapsläget inför omprövningar och för en hållbar vattenkraft.