Program

Polymera material i kärnkraftstillämpningar

Polymera material används i många olika tillämpningar i kärnkraftverken. I det här projektet lär vi oss mer om hur polymera material åldras under de förutsättningar som råder i kärnkraftverk, vad gäller exempelvis temperatur, fuktighet och påverkan från strålning.

I vissa fall är de polymera komponenterna integrerade med inneslutningen, och därmed omöjliga att byta ut under kärnkraftverkets livstid. Andra tillämpningar, exempelvis tätande o-ringar, används i stora mängder och byts efter en viss tid, vilket ger stora materialflöden. Det är därför viktigt att få en ökad kunskap om hur polymera material åldras i kärnkraftverk, för att få en säker och kostnadseffektiv drift.

Kommunikation och resultatspridning från projektet sker på engelska. 

Hänt inom programmet

Safety criteria and improved ageing in focus at the annual polymeric conference

The annual Polymers in Nuclear Applications conference took place at Ringhals power plant in Varberg on the 16-17th of March, where industry professionals were gathered to present and discuss recent results within the area.

11 apr 2023 - Kärnkraft


Viktiga resultat om hur polymerer åldras

När Dr Sue Burnay föreläser om åldring av polymera material i kärnkrafttillämpningar för den europeiska kärnkraftsindustrin blir platserna bokade direkt. Frågor som vilka parametrar styr åldring av polymera material och vilka metoder finns det för att analysera åldring vill alla få svar på.

24 sep 2016 - Vattenkraft


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Karin Westling
08-677 27 68

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrevet från Polymera material i kärnkraft och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

Fortum
Karlstads Energi
Skellefteå Kraft
Teollisuuden Voima
Uniper
Vattenfall
SSM Strålsäkerhetsmyndigheten