Ämnesområde

Värme och kyla

Vår forskning och utveckling handlar om anläggningarna för bränslebaserad el- och värmeproduktion som bidrar till ett flexibelt, miljöanpassat och kostnadseffektivt energisystem. Det handlar också om fjärrvärme som är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och som tar tillvara resurser som annars går förlorade.

När el produceras bildas värme som i kraftvärmeverk förs över till fjärrvärme. Kraftvärme och är en viktig del i produktionen av förnybar el eftersom den oftast produceras av biobränsle eller vid energiåtervinning ur avfall. Det här forskningsområdet innehåller också skogsindustriell energi där vi bland annat utvecklar fossilfria processer som ersättning för olja och kol och nyttiggör överskottsenergi från massa- och pappersindustrin.

Målet med all den här forskningen är att öka kunskap och kompetens om värmens, kylans och kraftvärmens roll i klimatarbetet och för ett hållbart samhälle – till exempel genom att bana väg för affärsmässiga lösningar och framtida teknik.Hänt inom området

3 tips på hur organisationer kan nå bortom mål- och intressekonflikter

Samarbete och förståelsekultur, det är två viktiga pusselbitar för hur organisationer kan nå bortom mål- och intressekonflikter i energiomställningen, enligt Johan Holmén, doktor i fysisk resursteori vid Chalmers.

17 mar 2023 - Värme och kyla


Aska kan skydda mot snyltbaggen: Kostar skogsindustrin hundra miljoner årligen

Tack vare askans höga halt av kisel kan återföring av aska i svenska skogar ökar både produktionen av biomassa och stärka trädens motståndskraftighet mot snyltbaggen.

9 mar 2023 - Värme och kyla


Energimyndigheten beviljar Energiforsks innovationskluster för gröna kolatomer

Energimyndigheten har beviljat Energiforsks projektansökan om att starta ett innovationskluster för utveckling av gröna kolatomer – något som skulle kunna ersätta fossilt kol.

24 feb 2023 - Värme och kyla


Viktigt framsteg för skogsindustrin: Aska kan öka granars tillväxt med 20 procent

Resultaten från ett Energiforskprojekt visar att aska och kväve i kombination ökar granars tillväxt med 20 %. Resultaten visar på askans viktiga potential i energisystemet.

21 feb 2023 - Värme och kyla


Värmeklustret etapp tre – från forskningsresultat till kommersiella lösningar

Nu startar den tredje etappen av Energiforsks värmekluster där alla som är intresserade av värme- och kylasystemens utveckling kan bli medlemmar.

30 jan 2023 - Värme och kyla


Nyhetsarkiv