Ämnesområde

Värme och kyla

Vår forskning och utveckling handlar om anläggningarna för bränslebaserad el- och värmeproduktion som bidrar till ett flexibelt, miljöanpassat och kostnadseffektivt energisystem. Det handlar också om fjärrvärme som är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och som tar tillvara resurser som annars går förlorade.

När el produceras bildas värme som i kraftvärmeverk förs över till fjärrvärme. Kraftvärme och är en viktig del i produktionen av förnybar el eftersom den oftast produceras av biobränsle eller vid energiåtervinning ur avfall. Det här forskningsområdet innehåller också skogsindustriell energi där vi bland annat utvecklar fossilfria processer som ersättning för olja och kol och nyttiggör överskottsenergi från massa- och pappersindustrin.

Målet med all den här forskningen är att öka kunskap och kompetens om värmens, kylans och kraftvärmens roll i klimatarbetet och för ett hållbart samhälle – till exempel genom att bana väg för affärsmässiga lösningar och framtida teknik.Hänt inom området

CCUS: Tekniker och användning i ett internationellt perspektiv

I Sverige pratar vi mycket om bio-CCUS då vi har de naturliga förutsättningarna med skog, biobränsle i fjärrvärmen och massaindustri. Men hur arbetas det mot koldioxidneutralitet internationellt? Kan vi i Sverige ta lärdom om det och anpassa dessa lärdomar till våra förhållanden?

26 apr 2024 - Värme och kyla


Så var workshoppen: Utmaningar och möjligheter med laststyrning

Lastreducering anses vara en attraktiv metod för att öka effektiviteten av energiproduktionsanläggningarna. Trots tekniska framsteg kvarstår utmaningar kring att påverka effekten utan att kompromissa inomhusklimatet. Den 3 april ordnade Energiforsks Värmekluster en workshop på temat ”Utmaningar och möjligheter med laststyrning”.

3 apr 2024 - Värme och kyla


Vad kan den svenska fjärrvärmebranschen lära sig av Tyskland?

Vad kan den svenska fjärrvärmebranschen lära sig av Tyskland? Det var titeln på ett webbinarium som Energiforsks Värmekluster anordnade den 12 mars. Presentatörer var två personer från tyska AGWF.

12 mar 2024 - Värme och kyla


Så kan osäkerheterna för investeringar i kolinfångning minskas

Att påskynda processen för implementeringen av koldioxidavlägsnande teknologier, som BECCS, Bioenergy with carbon capture and storage, har brådskande prioritet om den globala uppvärmningen ska begränsas till under 2°C, menar en rapport. Men osäkerheter, både politiska, ekonomiska, sociala, tekniska, miljömässiga och regulatoriska avskräcker investerare.

5 mar 2024 - Värme och kyla


Utmaningar och möjligheter med lastreduceringar

Den 27 februari anordnades ett webbinarium med Energiforsks värmekluster där Dr. Quirin Hamp, R&D Manager på Stockholm Exergi presenterade hur deras FoU-avdelning jobbar med lastreducering som metod för att öka effektivitet av energiproduktionsanläggningarna.

1 mar 2024 - Värme och kyla


Nyhetsarkiv