Ämnesområde

Värme och kyla

Vår forskning och utveckling handlar om anläggningarna för bränslebaserad el- och värmeproduktion som bidrar till ett flexibelt, miljöanpassat och kostnadseffektivt energisystem. Det handlar också om fjärrvärme som är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och som tar tillvara resurser som annars går förlorade.

När el produceras bildas värme som i kraftvärmeverk förs över till fjärrvärme. Kraftvärme och är en viktig del i produktionen av förnybar el eftersom den oftast produceras av biobränsle eller vid energiåtervinning ur avfall. Det här forskningsområdet innehåller också skogsindustriell energi där vi bland annat utvecklar fossilfria processer som ersättning för olja och kol och nyttiggör överskottsenergi från massa- och pappersindustrin.

Målet med all den här forskningen är att öka kunskap och kompetens om värmens, kylans och kraftvärmens roll i klimatarbetet och för ett hållbart samhälle – till exempel genom att bana väg för affärsmässiga lösningar och framtida teknik.Hänt inom området

Stödtjänster och nätverkande i fokus på Ångturbinseminariet 2022

Stödtjänstmarknader, ökad nyttjandegrad och flexibilitet var i fokus på årets ångturbinseminarium, som i november arrangerades på Stenungsunds kraftverk – Europas största oljekraftverk insprängt i ett berg.

13 dec 2022 - Värme och kyla


Tätare koppling mellan el- och värmemarknad i framtiden

Elpriset kommer få allt större betydelse på körplanerna för kraftvärmeverk i framtiden. Dessutom spås kopplingen mellan el- och värmemarknaderna bli tätare. Det var två slutsatser från webbinariet ”Bättre utnyttjande av fjärr- och kraftvärmeanläggningar” som Energiforsks Värmekluster arrangerade den 24 november.

1 dec 2022 - Värme och kyla


Nya forskningsprojekt inom FutureHeat

Läs mer om de åtta nya forskningsprojekten som FutureHeat har startat upp hittills under 2022.

10 okt 2022 - Värme och kyla


Fullsatt geoworkshop krävde extrainsatt seminarium

Engagemanget på geotermiworkshoppen den 9:e september var så stort att en avrundande diskussion fick ske på ett extrainsatt webbinarie två veckor senare.

10 okt 2022 - Värme och kyla


Resultat från ny undersökning kan energieffektivisera mesaugnar

Vilken effekt har kalktemperatur, rökgastemperatur och varvtal på mesaugnar och hur kan dessa justeras för att optimera ugnarna mot en mer energieffektiv drift?

27 jun 2022 - Värme och kyla


Nyhetsarkiv