Ämnesområde

Värme och kyla

Vår forskning och utveckling handlar om anläggningarna för bränslebaserad el- och värmeproduktion som bidrar till ett flexibelt, miljöanpassat och kostnadseffektivt energisystem. Det handlar också om fjärrvärme som är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och som tar tillvara resurser som annars går förlorade.

När el produceras bildas värme som i kraftvärmeverk förs över till fjärrvärme. Kraftvärme och är en viktig del i produktionen av förnybar el eftersom den oftast produceras av biobränsle eller vid energiåtervinning ur avfall. Det här forskningsområdet innehåller också skogsindustriell energi där vi bland annat utvecklar fossilfria processer som ersättning för olja och kol och nyttiggör överskottsenergi från massa- och pappersindustrin.

Målet med all den här forskningen är att öka kunskap och kompetens om värmens, kylans och kraftvärmens roll i klimatarbetet och för ett hållbart samhälle – till exempel genom att bana väg för affärsmässiga lösningar och framtida teknik.Hänt inom området

Så kan AI kostnadsoptimera kraftvärmens koldioxidinfångning

På ett webbinarium 29 maj presenterade Beibei Dong hur AI-modeller kan hjälpa till att styra koldioxidinfångning med olika målfunktioner såsom att optimera marginalkostnader med hänsyn tagen till ett antal olika parametrar.

29 maj 2024 - Värme och kyla


Så kan AI skapa kundnytta för el- och värmeföretag

Två AI-experter presenterade på ett frukostwebbinairum av Energiforsks Värmekluster hur de utforskar kraftfulla lösningar genom kombinationen av generativ AI och smal AI specifikt för energisektorn.

28 maj 2024 - Värme och kyla


CCUS: Tekniker och användning i ett internationellt perspektiv

I Sverige pratar vi mycket om bio-CCUS då vi har de naturliga förutsättningarna med skog, biobränsle i fjärrvärmen och massaindustri. Men hur arbetas det mot koldioxidneutralitet internationellt? Kan vi i Sverige ta lärdom om det och anpassa dessa lärdomar till våra förhållanden?

26 apr 2024 - Värme och kyla


Så var workshoppen: Utmaningar och möjligheter med laststyrning

Lastreducering anses vara en attraktiv metod för att öka effektiviteten av energiproduktionsanläggningarna. Trots tekniska framsteg kvarstår utmaningar kring att påverka effekten utan att kompromissa inomhusklimatet. Den 3 april ordnade Energiforsks Värmekluster en workshop på temat ”Utmaningar och möjligheter med laststyrning”.

3 apr 2024 - Värme och kyla


Vad kan den svenska fjärrvärmebranschen lära sig av Tyskland?

Vad kan den svenska fjärrvärmebranschen lära sig av Tyskland? Det var titeln på ett webbinarium som Energiforsks Värmekluster anordnade den 12 mars. Presentatörer var två personer från tyska AGWF.

12 mar 2024 - Värme och kyla


Nyhetsarkiv