Program

Bio-CCS i fjärrvärmesektorn

Energiforsk går nu vidare med en fördjupad satsning kring bio-CCS och avfalls-CCS med målet att förverkliga visionen i strategin som togs fram i Energiforskprojektet ”Färdplan för bio-CCS i fjärrvärmesektorn i Sverige” som pågick mellan 2020 och 2021. Tillsammans utvecklade 17 företag och organisationer inom fjärrvärme- och avfallssektorn en gemensam strategi för bio-CCS där syftet var att illustrera vad som krävs för att fjärrvärmesektorn ska kunna bidra till negativa utsläpp före år 2045.

Projektet kommer att pågå till 2024 och de aktiviteter som föreslås i projektet tar sin utgångspunkt från de planer och ramvillkor som lyfts fram i strategin. Projektet har utvecklats i nära dialog med företagen och organisationerna som står bakom strategin.

Huvudmålet är att föra bio-CCS och avfalls-CCS i fjärrvärmesektorn närmare implementering genom kunskapsuppbyggnad och fördjupad samverkan.

Fokus i projektet kommer att vara avskiljning och lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen och avfall i syfte att skapa utsläppsminskning och negativa utsläpp. Samverkan kommer också att sökas med bl.a. industri- och logistikföretag, exempelvis kring infrastruktur.

Målgruppen är framförallt fjärrvärme- och avfallsbranschen samt myndigheter, regeringskansliet och politiker. Mottagare av resultaten är också industrier, logistikföretag och verksamheter som relaterar till CCS.

Hänt inom programmet

Bio-CCS i fjärrvärmesektorn

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Energiforsk driver ett projekt kring avskiljning och lagring av koldioxid för att utreda hur bio-CCS storskaligt kan implementeras i fjärrvärmesektorn.

9 apr 2021 - Värme och kyla


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Stefan Montin
08-677 ​27 59

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Bio-CCS i fjärrvärmesektorn och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

Ett 20-tal företag och organisationer i energisektorn och avfallsbranschen tillsammans med Energimyndigheten och stiftelsen IVL.

Ladda ner

Strategi Bio-CCS
pdf 1,6 MB