Program

Bio-CCS i fjärrvärmesektorn

I det här projektet, som pågick mellan 2020 till 2021, tog forskare och fjärrvärmeföretag tillsammans fram kunskap om hur fjärrvärmesektorn kan bidra med negativa koldioxidutsläpp. Projektet visade vad fjärrvärmeföretagen själva kan göra och vad som krävs av andra aktörer för att realisera möjligheterna med bio-CCS.

Senast år 2045 ska Sverige inte bidra till några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Därefter ska vi uppnå negativa utsläpp. Avskiljning och lagring av koldioxid med biogent ursprung, så kallad bio-CCS, kommer troligen att krävas för att vi ska nå de nationella klimatmålen. Fjärrvärmeföretagen har goda möjligheter att bidra till negativa utsläpp eftersom närmare hälften av de biogena koldioxidutsläppen i Sverige kommer från el- och fjärrvärmeproduktion.

Projektet utvecklade en färdplan som visade hur fjärrvärmesektorn kan bidra till att Sverige uppnår nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Färdplanen avsåg att ge konkret vägledning för hur fjärrvärmeföretag kan implementera bio-CCS och visa hur bio-CCS från och med 2030 kan drivas på affärsmässiga grunder. 

Färdplanen visade också hur fjärrvärmesektorn och andra sektorer kan samverka för att minska kostnader och investeringsrisker kring infrastruktur för transport och lagring av koldioxid.

Hänt inom programmet

Bio-CCS i fjärrvärmesektorn

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Energiforsk driver ett projekt kring avskiljning och lagring av koldioxid för att utreda hur bio-CCS storskaligt kan implementeras i fjärrvärmesektorn.

9 apr 2021 - Värme och kyla


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Stefan Montin
08-677 ​27 59

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Bio-CCS i fjärrvärmesektorn och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

Ett 20-tal företag och organisationer i energisektorn och avfallsbranschen tillsammans med Energimyndigheten och stiftelsen IVL.

Ladda ner

Strategi Bio-CCS
pdf 1,6 MB