Organisation

Organisation

Projektet genomförs i nära samverkan mellan forskare och experter från Profu, Chalmers, IVL och Energiforsk, samt en styrgrupp med representanter från projektets finansiärer. Dessa förväntas också aktivt medverka dels med underlag, dels i vissa av analyserna.

Projektet kommer att samverka med ett antal pågående forsknings- och utvecklingsprojekt där i stor utsträckning samma forskare som medverkar i detta projekt deltar. Projektgruppen har också goda kontakter med initiativ utanför Sverige. 

Projektet består av följande arbetspaket.