Innovationskluster

Energiforsks värmekluster

Vårt värmekluster har fokus på innovation och att omvandla forskningsresultat till lösningar som går att använda i fjärrvärmeindustrin. Klustret lyfter forskningsresultat tillsammans med annan kunskap och förädlar resultaten i nya konstellationer.

Värmeklustret ökar möjligheten att använda kunskap och nya innovativa lösningar vilket stärker konkurrenskraften för svenska företag inom värme- och kylsystem. Det här är med andra ord inget vanligt forskningsprogram där forskning bedrivs eller där det finns forskningsmedel att söka. Med stöd från Energimyndigheten och en rad innovationsintresserade företag är det här ett forum för kunskapsöverföring, nätverksbyggande, informationsspridning och samarbete.

Vi genomför seminarier, workshops och utbildningar om hur forskning blir verklighet. 

Hänt inom programmet

Så kan AI skapa kundnytta för el- och värmeföretag

Två AI-experter presenterade på ett frukostwebbinairum av Energiforsks Värmekluster hur de utforskar kraftfulla lösningar genom kombinationen av generativ AI och smal AI specifikt för energisektorn.

28 maj 2024 - Värme och kyla


Så var workshoppen: Utmaningar och möjligheter med laststyrning

Lastreducering anses vara en attraktiv metod för att öka effektiviteten av energiproduktionsanläggningarna. Trots tekniska framsteg kvarstår utmaningar kring att påverka effekten utan att kompromissa inomhusklimatet. Den 3 april ordnade Energiforsks Värmekluster en workshop på temat ”Utmaningar och möjligheter med laststyrning”.

3 apr 2024 - Värme och kyla


Vad kan den svenska fjärrvärmebranschen lära sig av Tyskland?

Vad kan den svenska fjärrvärmebranschen lära sig av Tyskland? Det var titeln på ett webbinarium som Energiforsks Värmekluster anordnade den 12 mars. Presentatörer var två personer från tyska AGWF.

12 mar 2024 - Värme och kyla


Utmaningar och möjligheter med lastreduceringar

Den 27 februari anordnades ett webbinarium med Energiforsks värmekluster där Dr. Quirin Hamp, R&D Manager på Stockholm Exergi presenterade hur deras FoU-avdelning jobbar med lastreducering som metod för att öka effektivitet av energiproduktionsanläggningarna.

1 mar 2024 - Värme och kyla


Slutpresentation av forskningsprojekt inom Futureheat etapp 3

Den 5 december anordnades ett webbinarium där tre nyligen avslutade projekt inom Energiforskprogrammet Futureheat presenterades.

6 dec 2023 - Värme och kyla


Från forskningsresultat till kommersiella lösningar – framtidssäkrade standarder

Hur gynnar standarder den svenska fjärr- och kraftvärmebranschen och vilken påverkan har du, som jobbar på energiföretag, på standardernas utveckling?

24 nov 2023 - Värme och kyla


Framtidsspaningen: Digitalisering, machine learning och AI inom fjärrvärmesektorn

Digitalisering inom fjärrvärmen har utvecklats snabbt de senaste åren. Många produkter och lösningar finns redan idag på marknaden, men hur kommer utvecklingen att se ut framåt? I ett webbinarium som anordnades av Energiforsks värmekluster den 27 september 2023, deltog två leverantörer och en användare av digitala och smarta lösningar som presenterade sina tankar på ämnet.

28 sep 2023 - Värme och kyla


Kraftvärmeverkens roll i energiomställningen: Stödtjänster och balansmarknader

Den 20 juni arrangerades ett frukostwebbinarium av Energiforsks värmekluster där Anna Jäderström på Svenska kraftnät och Therese Löving på Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö deltog. Fokus i webbinariet var på balansmarknader, stödtjänster och kraftvärmeverkens roll energiomställningen.

22 jun 2023 - Värme och kyla


Metoder och strategier för optimering av fjärrkylas prestanda

Den 14 juni 2023 arrangerade Energiforsks värmekluster webbinariet "Metoder och strategier för optimering av fjärrkylas prestanda" som riktade sig till aktörer som är intresserade av fjärrkyla och att optimera dess prestanda.

15 jun 2023 - Värme och kyla


Fyra energi- och fastighetsbolag som hittat sätt att använda energi mer effektivt

Att sänka temperaturen i ett fjärrvärmenät innebär att rest- och spillvärmekällor kan nyttjas mer effektivt, andra energikällor får stöttning eller kan ersättas, och det bidrar långsiktigt till utvecklingen av ett mer effektivt och hållbart energisystem.

8 maj 2023 - Värme och kyla


Ny teknik kan öka livslängden hos betongkulvertar: "Dessutom sparar vi 60 miljoner kronor per kilometer"

Öresundskraft har testat att installera en ny typ av skyddsteknik, katodiskt skydd med påtryckt ström, på en teststräcka i Helsingborg för att motverka framtida korrosionsangrepp.

31 mar 2023 - Värme och kyla


3 tips på hur organisationer kan nå bortom mål- och intressekonflikter

Samarbete och förståelsekultur, det är två viktiga pusselbitar för hur organisationer kan nå bortom mål- och intressekonflikter i energiomställningen, enligt Johan Holmén, doktor i fysisk resursteori vid Chalmers.

17 mar 2023 - Värme och kyla


Värmeklustret etapp tre – från forskningsresultat till kommersiella lösningar

Nu startar den tredje etappen av Energiforsks värmekluster där alla som är intresserade av värme- och kylasystemens utveckling kan bli medlemmar.

30 jan 2023 - Värme och kyla


Tätare koppling mellan el- och värmemarknad i framtiden

Elpriset kommer få allt större betydelse på körplanerna för kraftvärmeverk i framtiden. Dessutom spås kopplingen mellan el- och värmemarknaderna bli tätare. Det var två slutsatser från webbinariet ”Bättre utnyttjande av fjärr- och kraftvärmeanläggningar” som Energiforsks Värmekluster arrangerade den 24 november.

1 dec 2022 - Värme och kyla


Sökhundar effektiv metod för att hitta läckor i fjärrvärmenät

Sökhunden Jeckov har haft cirka 25 sökuppdrag för olika fjärrvärmebolag. Med sin nos hittar schäfern snabbt läckor med en träffsäkerhet på 0–14 meter.

25 nov 2022


Fullsatt geoworkshop krävde extrainsatt seminarium

Engagemanget på geotermiworkshoppen den 9:e september var så stort att en avrundande diskussion fick ske på ett extrainsatt webbinarie två veckor senare.

10 okt 2022 - Värme och kyla


Sammanfattning av Värmeklustrets vår- och sommarwebbinarier

Läs om alla webbinarier som Värmeklustret genomfört under maj och juni hittills, och få ett smakprov på vad som kommer till hösten.

9 jun 2022 - Värme och kyla


Två energibolags erfarenheter av innovativa lagringstekniker

Läs om Mälarenergis erfarenheter av att konvertera ett oljebergrum till vattenlager, och Tekniska Verken som uppför en pilotanläggning för att ansluta fjärrvärme till borrhål med sprickzoner.

25 maj 2022


Återkommande frukostwebbinarier för fjärrvärmebranschen

Energiforsks värmekluster lanserar ett nytt koncept den 2 juni som kommer att göra det mer lättillgängligt för energibolag att hålla sig uppdaterade med pågående forskning inom fjärrvärmebranschen.

16 maj 2022


Geotermisk värme - en nödvändig del av framtidens fjärrvärmelösningar?

Intresset för geotermi som ett alternativ till framtidens fjärrvärmelösningar är hetare än någonsin. Klimatmålen är en drivande kraft till områdets progression, men än finns det många hinder i form av kostnad och teknik som bromsar utvecklingen.

6 maj 2022 - Värme och kyla


Fördelar med lågtempererad fjärrvärme

I takt med att fjärrvärmegenerationerna har utvecklats har distributionssystemen blivit allt mer materialsnåla och temperaturerna i näten lägre. En ny familj av lågtempererade system håller på att växa fram.

15 nov 2021


Är solvärme framtiden?

Nu börjar länder som Tyskland, Frankrike och Österrike att subventionera solvärmeanläggningar vilket gör att priset förväntas sjunka på samma sätt som för solceller tidigare.

20 okt 2021 - Värme och kyla


Sänkt temperatur ger besparingar

Att optimera och sänka temperaturen i våra fjärrvärmesystem innebär besparingar, både i energi och effekt, och lägre förluster till omgivningen. En drivkraft för att sänka temperaturerna är också att kunna ta vara på restvärme med lägre temperaturer än de som används idag. Men vilka åtgärder fungerar och vilka ger bäst effekt i olika typer av system?

27 sep 2021 - Värme och kyla


Vårt värmekluster fortsätter

Nu samlar vi ännu fler som vill vara en del i utvecklingen av fjärrvärme- och kylsystemen. Energibolag, fastighetsbolag, konsulter, teknikleverantörer, utvecklare och forskare inom uppvärmningssektorn – alla kan vara med!

14 jun 2021 - Värme och kyla


Data – en gemensam tillgång

Nästa webbinarium i Värmekluster vänder sig till alla som är intresserade av att lära sig mer om säker datahantering och särskilt till de som arbetar med data inom forskning- och utvecklingsprojekt eller ansvarar för IT-säkerhet.

10 maj 2021 - Värme och kyla


Om de första åren med värmeklustret

Under två år har Energiforsks värmekluster arbetet för att forskningsresultat ska komma till bättre användning och bidra med verklig nytta i branschen.

7 maj 2021 - Värme och kyla


Frukostmöte om digitala tvillingar i fjärrvärme

Vad är en digital tvilling? Hur kan de användas och vad är nyttan i ett fjärrvärmesystem? Nu bjuder Energiforsk Värmekluster in till ett frukostwebbinarium den 24 november för att reda ut begreppen och svara på detta..

23 okt 2020 - Värme och kyla


Viktigt erfarenhetsutbyte i Värmeklustret

Nu i veckan hölls den andra workshopen inom Energiforsks Värmekluster, ett initiativ som ska öka innovationstakten i värme- och kylabranschen och en arena för erfarenhetsutbyte.

11 okt 2019


Ökad innovationskraft med värmekluster

Energiforsks värmekluster, som nu håller på att byggas upp, är ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

14 aug 2019


Visa fler nyheter

Ansvarig

Mikael Karlsson
073-5147017

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Energiforsks värmekluster och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Medlemmar 2024

E.ON
Chalmers tekniska högskola
Energy Opticon
FVB Sverige
Göteborg energi
Hafslund Oslo Celsio
Hässleholm Miljö
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Jämtkraft
Karlstads Energi
Kungliga tekniska högskolan
Luleå Energi Lunds Universitet
Mälardalen universitet
Mälarenergi
Mölndal Energi
Norrenergi
Nässjö Affärsverk
PiteEnergi
Profu
Sweco Sverige
Umeå Univiersitet
Uppsala Universitet
Vaggeryds Energi
Vattenfall
Öresundskraft 

Etapp 4 är påbörjades januari 2024. Företag som tidigare varit medlemmar i klustret behöver bli medlemmar på nytt. När du och din organisation blir medlemmar kommer ert bolagsnamn visas här inom kort.

Medlemmar 2023

E.ON Energiinfrastruktur
FVB Sverige AB
Göteborg Energi
Hafslund Oslo Celsio
Halmstads Energi och Miljö
Hässleholm Miljö

Härnösand Energi & Miljö
Högskolan i Gävle
Jämtkraft
Jönköping Energi
Karlstads Energi
Kungliga tekniska högskolan, KTH
Mälardalens Universitet
Mälarenergi
Mölndal Energi
Norrenergi
Nässjö Affärsverk
PiteEnergi
Stockholm Exergi
Sweco Sverige
Tekniska verken i Linköping
Trollhättan Energi
Umeå Energi 
Uppsala universitet
Vaggeryds Energi
Vattenfall
Öresundskraft

Företagen ovan är medlemmar från etapp 3 av Värmeklustret som pågick från januari till december 2023.

Fyra innovationskluster

Energimyndighetens program Termo finansierar fyra kluster inom värmeområdet för att öka innovationskraften. Förutom Energiforsks värmekluster är det Dialogforum, Varmt & kallt och Celsius 2.0 - Sverigenoden som beskrivs av Energimyndigheten