Innovationskluster

Energiforsks värmekluster

Vårt värmekluster har fokus på innovation och att omvandla forskningsresultat till lösningar som går att använda i fjärrvärmeindustrin. Klustret lyfter forskningsresultat tillsammans med annan kunskap och förädlar resultaten i nya konstellationer.

Värmeklustret ökar möjligheten att använda kunskap och nya innovativa lösningar vilket stärker konkurrenskraften för svenska företag inom värme- och kylsystem. Det här är med andra ord inget vanligt forskningsprogram där forskning bedrivs eller där det finns forskningsmedel att söka. Med stöd från Energimyndigheten och en rad innovationsintresserade företag är det här ett forum för kunskapsöverföring, nätverksbyggande, informationsspridning och samarbete.

Vi genomför seminarier, workshops och utbildningar om hur forskning blir verklighet. Här intill ser du vilka projektområden vi är verksamma inom. 

Hänt inom programmet

Är solvärme framtiden?

Nu börjar länder som Tyskland, Frankrike och Österrike att subventionera solvärmeanläggningar vilket gör att priset förväntas sjunka på samma sätt som för solceller tidigare.

20 okt 2021 - Värme och kyla


Sänkt temperatur ger besparingar

Att optimera och sänka temperaturen i våra fjärrvärmesystem innebär besparingar, både i energi och effekt, och lägre förluster till omgivningen. En drivkraft för att sänka temperaturerna är också att kunna ta vara på restvärme med lägre temperaturer än de som används idag. Men vilka åtgärder fungerar och vilka ger bäst effekt i olika typer av system?

27 sep 2021 - Värme och kyla


Vårt värmekluster fortsätter

Nu samlar vi ännu fler som vill vara en del i utvecklingen av fjärrvärme- och kylsystemen. Energibolag, fastighetsbolag, konsulter, teknikleverantörer, utvecklare och forskare inom uppvärmningssektorn – alla kan vara med!

14 jun 2021 - Värme och kyla


Data – en gemensam tillgång

Nästa webbinarium i Värmekluster vänder sig till alla som är intresserade av att lära sig mer om säker datahantering och särskilt till de som arbetar med data inom forskning- och utvecklingsprojekt eller ansvarar för IT-säkerhet.

10 maj 2021 - Värme och kyla


Om de första åren med värmeklustret

Under två år har Energiforsks värmekluster arbetet för att forskningsresultat ska komma till bättre användning och bidra med verklig nytta i branschen.

7 maj 2021 - Värme och kyla


Frukostmöte om digitala tvillingar i fjärrvärme

Vad är en digital tvilling? Hur kan de användas och vad är nyttan i ett fjärrvärmesystem? Nu bjuder Energiforsk Värmekluster in till ett frukostwebbinarium den 24 november för att reda ut begreppen och svara på detta..

23 okt 2020 - Värme och kyla


Viktigt erfarenhetsutbyte i Värmeklustret

Nu i veckan hölls den andra workshopen inom Energiforsks Värmekluster, ett initiativ som ska öka innovationstakten i värme- och kylabranschen och en arena för erfarenhetsutbyte.

11 okt 2019


Ökad innovationskraft med värmekluster

Energiforsks värmekluster, som nu håller på att byggas upp, är ett forum för kunskapsöverföring, nätverkande, informationsspridning och samarbete mellan innovationsintresserade företag i energibranschen.

14 aug 2019


Visa fler nyheter

Ansvarig

Julia Kuylenstierna
08-677 27 54

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Energiforsks värmekluster och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Fyra innovationskluster

Energimyndighetens program Termo finansierar fyra kluster inom värmeområdet för att öka innovationskraften. Förutom Energiforsks värmekluster är det Dialogforum, Varmt & kallt och Celsius 2.0 - Sverigenoden som beskrivs av Energimyndigheten