2021-05-07

Om de första åren med värmeklustret

Under två år har Energiforsks värmekluster arbetet för att forskningsresultat ska komma till bättre användning och bidra med verklig nytta i branschen.

Värmeklustret har i första hand fokuserat på områdena prediktivt underhåll av distributionsnät, termiska energilager och digitala energitjänster. Vill du veta mer om vad som gjorts finns nu en sammanställning av de aktiviteter och resultat som har uppnåtts under den första perioden. Läs mer och ladda ner Syntesrapport Energiforsk värmekluster

Ditt företag kan också vara med!

Nu startar den andra etappen av värmeklustret och vi välkomnar också nya företag och organisationer som vill vara med och stärka innovationstakten i värmebranschen. Klustret har stöd från Energimyndigheten och riktar sig till alla de företag som är intresserade av att bidra till utvecklingen av fjärrvärme- och fjärrkylsystemen. Representerar du ett energibolag, fastighetsbolag, konsult, teknikleverantör eller är du utvecklare eller forskare inom värme- och kylaområdet? Hör av dig till Julia Kuylenstierna så får du veta mer.  

Nyheter