2022-05-11

Flexibla elnätens hinder och lösningar

Två forskningsprojekt som studerar nya marknadslösningar för handel med effekt och energi på lokala marknadsplatser för flexibilitet, har identifierat barriärer eller hinder för en ökad användning av flexmarknader. Några hinder och hur de kan lösas diskuterades under ett webbinarium i veckan.

Det finns en osäkerhet bland de företag och verksamheter som skulle kunna leverera flexibilitet eftersom det inte går att säga hur mycket man kommer att få leverera vilket innebär en ekonomisk risk för leverantören.

–Om man kan dela den ekonomiska risken med eldistributören och få betalt för att vara tillgänglig, även om man inte blir avropad så ökar incitamenten att ansluta sig, menar Linnéa Glemne som är utvecklingsledare på Uppsala Kommun och som deltar i CoordiNet. Hon fortsätter:

–En ökad flexibilitet bidrar till att Uppsala kan fortsätta växa, att staden kan få mer effekt och samtidigt minska sina kostnader för energi. Det innebär ett värde för kommunen i framtiden!

– Det är dyrt att investera i styrutrustning och att räkna hem kostnaderna. Men att bidra till att minska klimatpåverkan blir ett tillskott till värdet av flexibilitet. Jag menar att det också finns andra incitament, säger David Steen som är forskare på Chalmers och som deltar i FlexiGrid.

Ett hinder för ökad flexibilitet är behovet av kunskap. Vad flexibilitet är och vad det innebär att vara flexibilitetsleverantör till exempel.

–Det är en stark drivkraft när någon annan än elnätsföretaget, exempelvis din kommun säger att flexibilitet är viktigt. Någon som talar om de mjuka värdena, säger Yvonne Ruwaida, affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution och som leder den svenska demon i CoordiNet.

–Behovet av flexibilitet kommer att öka i framtiden med ökad intermittent kraft. Det är viktigt att visa att det finns en ekonomisk uppsida också. Att man gör en god gärning, och att man som leverantör kan överblicka vad som sker, exempelvis via en applikation, menar Henrik Forsgren som är utvecklingsstrateg på Göteborg Energi och som deltar i FlexiGrid.

–Alla behöver inte kunna allt, men aggregatörerna har en viktig roll som brygga. Tack vare dem behöver kunderna inte kunna allt. Det är viktigt att vi som kommun stöttar aggregatörerna, menar Linnéa Glemne.

–Det finns mycket flexibilitetsresurser i en kommun som kan användas och som inte är så känsliga, typ fastigheter. Men man behöver kanske en ambassadör som kan visa vad man kan göra för att bidra, påpekar David Steen. 

Webbinariet Att övervinna hinder för flexibilitetsmarknader hölls av de två Horizon 2020-projekten FlexiGrid och CoordiNet. Du som inte hade möjlighet att vara med kan nu se allt i efterhand. Missa inte det!

Nyheter