2022-04-19

Välkommen Urban!

Energiforsk fortsätter att stärka sitt lag, Urban Andersson är Energiforsks senaste kollega. Urban kommer att ansvara för Kärnkraftsportföljen på Energiforsk.

– Intresset för kärnkraft har vuxit enormt och jag är väldigt glad att vi kunnat rekrytera Urban till oss. Han tillför massor av kompetens och erfarenhet till vårt lag, både specifikt kring kärnkraft och kring energisystemet i stort, säger Markus Wråke, vd på Energiforsk.

Urban kommer att ta över kärnkraftsportföljen från Monika Adsten som har bytt jobb.

–Det känns extra kul att börja jobba med Energiforsk och kärnkraftsportföljen nu när det både finns viktiga utmaningar för den befintliga kärnkraften som långtidsdrift och slutförvar samt nya möjligheter som vätgasproduktion och småskaliga reaktorer!

Urban har jobbat med energifrågor i drygt 25 år och har gjort en industridoktorand inom experimentell strömningsteknik under tiden på Vattenfall R&D. Mellan Vattenfall och Forsmark arbetade Urban på Alstom/GE som projektledare för uppgraderingsprojekt av vattenturbiner. På Forsmark har Urban jobbat med utveckling för underhåll för att anpassa underhållet för 60 års drift samt att få bättre koll på statusen. 

–Jag har till stor del jobbat med forskning, utveckling och förbättringsarbete från enklare utvärderingar till djupare akademiska studier. En gemensam faktor har dock alltid varit att det funnits en ambition med implementering av resultaten i verksamhet. 

Urban ser fram emot att jobba på Energiforsk för att kunna bidra till att utveckla energibranschen och själv utvecklas och lära sig nya verktyg inom tillämpad forskning och utveckling.

– Genomgående så har jag varit engagerad i projekt som innebär nätverkande och samverkande för att hitta de bästa lösningarna, berättar Urban.

– Jag tror att det är viktigt för Sverige att vi ökar forskning och utveckling inom kärnkraftsområdet, både för att de reaktorer vi redan har ska kunna användas så länge det bara går, och för att kunna realisera och dra nytta av potentialen i ny teknik. I det arbetet kommer Urban att spela en nyckelroll hos oss, säger Markus Wråke.

På fritiden brukar Urban springa och träna, han uppskattar resor, kultur och god mat. Om han får lite tid över brukar han måla eller pyssla med något annat kreativt projekt, som fotografering.

Nyheter