2023-09-04

Ny studie visar: Så tillförlitliga är mikronäten

I en Energiforskrapport presenterar Ying He från Vattenfall en ny metod för att utvärdera tillförlitligheten på mikronät. ”Det som gör den här studien unik är att vi genomförde fallstudien på ett verkligt mikronät och metoden går att använda redan idag”.

Mikronät, eller microgrid, består av lokalt distribuerad produktion, last och energilagring. Det har på senare tid blivit en viktig del av distributionssystem och implementeras alltmer i utbyggnaden av framtidens elnät.

Fördelarna är många, till exempel kan mikronät:

  • Användas både i nätanslutet läge eller i ö-driftläge och kan förbättra tillförlitligheten hos lokala kunder genom att smidigt växla mellan lägena.
  • Öka pålitligheten i elleveransen till lokala kunder tack vare dess flexibla driftsförmåga.
  • Öka implementeringen av småskaliga och förnybara energikällor.
  • Minska strömavbrott genom isoleringsoperationer vid felhändelser i överliggande elnät och förse lokala kunder med el från egen generering.

Inom Energiforsk-programmet Risk- och tillförlitlighetsanalys har Ying He från Vattenfall genomfört projektet Tillförlitlighetsanalys för mikronät. Syftet med projektet, vars slutrapport nu finns publicerad, var att tillhandahålla en användbar metod för tillförlitlighetsanalys av mikronät som direkt kan användas för att bedöma och utvärdera tillförlitligheten hos praktiska mikronät.

– Metoden är framför allt av värde för planeringspersonal som arbetar med mikronät. Metoden kan till exempel hjälpa till att bestämma hur stort lokalt batteri och hur mycket elproduktion som behöver installeras för att säkerställa tillförlitlighet, säger Ying He på Vattenfall.

Det finns några utmaningar med mikronät. Till exempel så är utförandet av tillförlitlighetsanalyser fortfarande utmanande i design- och utvärderingsprocessen. Analyserna är också komplicerade att genomföra, bland annat för att lokal effektkaraktäristik och unika driftsfunktioner hos mikronät är så annorlunda jämfört med analyser av konventionella distributionssystem. Metoden som presenteras i rapporten är därmed av stort värde för branschen.

– Under projektets litteraturstudie kollade jag fler än 100 rapporter och artiklar som handlade om tillförlitlighetsanalyser på mikronät, men de flesta hade en akademisk aspekt. Det som gör den här studien unik är vi genomförde fallstudien på ett verkligt mikronät, Vattenfalls Arholma-system, och metoden går att använda redan idag, säger Ying He.

Fallstudien som presenteras i rapporten visar på processen för tillförlitlighetsanalys, illustrerar numeriska beräkningar och förklarar hur man tar hänsyn till betydande fel i mikronätet samt hur man använder metoden för att bedöma mikronätets tillförlitlighet.

Ta del av rapporten i sin helhet här. På ett webbinarium den 8 juni presenterade Ying He resultaten från projektet och webbinariet går att se i efterhand här. Yings presentation börjar vid 2:39:40.  

Nyheter