2017-11-09

Kompetensöverföring mellan generationer

Årets konferens om vibrationer i kärnkraften var en utmärkt möjlighet för överföring av kompetens mellan olika generationer. Ett intressant program varvades med möten och diskussioner mellan allt från pensionerade nestorer till nybakade ingenjörer från kärnkraftverk, tillverkare, forskningsinstitutioner och konsultföretag.

Vibrations in nuclear applications 2017 är den årliga mötespunkten inom vibrationer i kärnkraftstillämpningar. Under dagen pågick många engagerade diskussioner både i samband med presentationerna och under pauserna mellan deltagare och presentatörer från Sverige, Finland, Tyskland, Schweiz och Nederländerna.

Konferensen inleddes med presentationer av statusen för turbiner och generatorer på Oskarshamns kärnkraftverk och på det planerade finska kärnkraftverket Hanhikivi. Därefter presenterades resultat från Energiforsks egna projekt och angränsande områden.

Ny metod
Bland resultaten märktes särskilt den nya metod som har utvecklats inom Energiforsks program Vibrations. Det handlar om att detektera, undersöka, analysera och begränsa vibrationer på ett effektivt och strukturerat sätt. Metoden kallas DIAM-matriser och har utvecklats i samverkan mellan en engagerad industrigrupp, en senior professor och en ung datorkunnig examensarbetare.

Hittills har metoden implementerats på vibrationer i turbiner och generatorer samt i rörvibrationer. Metoden bygger på erfarenheter från tidigare vibrationsproblem i framförallt kärnkraftverk men även från andra kraftslag och industrier. I modellen finns det generella sannolikheter för olika problem inlagda som sedan enkelt kan anpassas till individuella kraftverk.

Mer om forskningsprogrammet, resultat och nya rapporter här! 

 

Nyheter