2017-09-14

Prosumenter mer medvetna

Vad driver ett hushåll att investera i solceller? Är prosumenter, som både investerar i solel och konsumerar, mer energimedvetna? Det är frågor som forskare från Solel nu ger svar på.

För att få ett väl fungerande och hållbart samhälle behöver vi öka förståelsen för drivkrafter och attityder kring energi. På Energimyndighetens konferens Solforum i Västerås, den 13 och 14 september, diskuteras hur olika aktörer kan medverka och underlätta utbyggnaden av solel i Sverige.

Ett av forskningsprojekten, som presenterades av Hanna Jansson från STUNS och Britt Stikvoort från Uppsala universitet, har undersökt hur rollen som prosument påverkar individers medvetenhet och intresse för energi. Resultaten visar tydligt att aktiva prosumenter är mer energimedvetna i allmänhet, källsorterar mer och är mer motiverade att köpa elbil. Och det är inte bara villaägare som är intresserade av att producera sin egen el, även bostadsrättsinnehavare och hyresgäster vill kunna påverka vilken el som används i huset där de bor.

En slutsats av studien är att det är viktigt att inkludera de boende i ett flerbostadshus i processen kring en solanläggning för att alla ska kunna bidra och ha en mer aktiv roll som prosumenter.

Solelprojektet Prosumenter och energimedvetenhet drivs av STUNS Energi som är en stiftelse för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringslivet och samhället. Slutrapport publiceras inom kort under Solel på Energiforsks hemsida.

Nyheter