2017-03-02

Analys av Trumps energipolitik

Vetenskapsradion kallar in Energiforsks vd för att analysera Trumps energiplan. Det finns stora motsättningar i Trumps plan, och kanske behöver det inte bli så illa som befarat, reflekterar Markus Wråke.

–Presidenten håller fast vid att öka utvinningen av kol och att återskapa de jobb som förvunnit i kolbranschen, men jag tror att det är oerhört svårt för Trump att ändra den utveckling som pågår. Det är mycket som talar emot kolet! De stora trenderna, framförallt prisfallet på naturgas, rår politiken inte på. Dessutom har Trump också lovat att underlätta utvinningen av gas vilket om något spär på problemen för kolindustrin, säger Markus Wråke bland annat i intervjun i P1s program Klotet.

–Det handlar än så länge om kommunikation och retorik snarare än om politik. Den energiplan som nu har lanserats är sparsam på detaljer och innehåller många motsättningar. Vi får se vilken politik det blir av detta.

­–Vi kommer säkert att se en fortsatt hög naturgasproduktion och så länge naturgas ersätter kol är det positivt för klimatet. Men det finns en risk i att man bygger sig fast i en infrastruktur som förhindrar en fortsatt förändring mot fossilfritt. 

–Många är rädda för att Trump kommer förstöra den nystart i amerikansk klimatpolitik som Obama stod för. Men att ändra det som Obama införde är svårare än många förstår, och det finns många hinder. Det finns saker Trump kan göra men det tar tid och han kommer att behöva välja sina strider. Att riva upp Clean Power Plan, grundpelaren i Obamas klimatpolitik, kommer ta tid och vara komplicerat, även om han säkert kommer försöka

–Dessutom sker mycket investeringar i förnybar energi i republikanska stater så Trump kommer få motstånd även från sitt eget parti i vissa frågor. Texas har till exempel lagt stora pengar i vindenergi. Klimatfrågan är bara en parameter i energipolitiken, i många delstater är energi, fossil såväl som förnybar, en industripolitisk fråga. Innovation och teknik är något som många amerikaner tycker att man ska stödja och då är sol och smarta nät roligare att prata om än gammal fossil energi.

-Däremot tror jag inte att Trump kommer driva på utvecklingen. Hoppet står istället till delstaterna, som har mycket makt i USA, för att vi ska se en fortsatt stark utveckling i USA. Internationellt finns också en stor risk att den positiva kraften efter Paris stannar av när USA blir mycket mer passivt.

–Det blir viktigt vem Trump utser till energiminister. Tidigare ministrar under Obama var starkt vetenskapligt förankrade, men de blev också kritiserade för att det inte hände så mycket. Jag skulle önska att USA får en kunnig men lite mer industriintresserad energiminister, som får upp ögonen för att det här är god ekonomisk politik och som gillar att klippa band på solcellsanläggningar! Solidustrin anställer redan mångdubbelt fler amerikaner än vad kolindustrin gör, men det tycks inte ha sjunkit in på politisk nivå.

Lyssna på hela inslaget från Vetenskapsredaktionen Trump lovar nystart för kolindustrin – men kommer löftena att hållas?

 

Nyheter