2020-04-07

Från vind till fossilfria transporter

Mattias Wondollek har rekryterats till Energiforsk som projektledare för forskning och utveckling kring transportsektorns omställning till en fossilfri fordonsflotta.

–Jag är väldigt nöjd med att ha kompletterat vårt arbetsgäng med Mattias, som har stor kunskap och erfarenhet inom energi- och klimatfrågor, säger Energiforsks vd Markus Wråke. 

Mattias har tidigare arbetat med projektutveckling inom vindkraft på Vattenfall, och de senaste tio åren med att kratta manegen för vindkraften med fokus på elnät och marknadsfrågor i branschorganisationen Svensk Vindenergi. Det har bland annat handlat om påverkansarbete kopplat till stödsystem, hur man kan få till bättre processer och att integrera mer vindkraft i energisystemet.

–Målet var att få vindkraften på benen! Det har varit en fantastisk utveckling där andelen vindkraft har tiodubblats under de senaste tio åren och kommer att stå för en tredjedel av den svenska elanvändningen om ett par år, påpekar Mattias.

Arbetet har varit framtidsinriktat med utgångspunkt ifrån forskning och fakta i olika sakfrågor. Nu kommer Mattias bland annat att arbeta med omställningen till en fossilfri transportsektor utifrån ett systemperspektiv. Det kan till exempel handla om vilka utmaningar elektrifieringen innebär för elnäten men samtidigt vilka synergier som kan uppstå om man kopplar ihop olika sektorer med varandra  och som kan underlätta energi- och klimatomställningen i stort.

–Det är spännande frågor att jobba med och kul att göra insatser inom nya områden. Jag är väldigt intresserad av att påverka samhällsutvecklingen och att fortsätta göra en insats för att minska klimatförändringarna, säger Mattias.

Resultat från forskningen behövs inte bara i företag och organisationer. Många resultat kan också underlätta arbetet för politiker och andra beslutsfattare.

–Det är kul med kommunikation, att skriva debattartiklar och att formulera budskap som bidrar till samhällsutvecklingen, avslutar Mattias som bor med fru och två pojkar i ett hus som till stor del är självförsörjande med solpaneler på taket och en laddbar bil på uppfarten.

 

 

Nyheter