2016-03-15

Varför energiforskning?

– När det gäller tillämpad forskning är det min absoluta övertygelse att forskningen blir bättre när resultaten har en tydlig mottagare med vilja och kapacitet att omvandla ny kunskap till nya affärer och tillväxt, säger vår forskningschef Martin Ragnar när vi ställer några frågor om FoU till honom.

Vad är värdet med forskning och utveckling?
– Många skulle nog svara ”patent och nya produkter” och att vi i Sverige är lite sämre än andra på att göra kommers av forskningen. Jag delar inte den bilden. Tvärtom tror jag att Sverige är något bättre än andra på att kommersialisera forskningen, men inte nödvändigtvis så att varje enskilt forskningsprojekt leder till ett patent eller en ny produkt.

– Chalmersprofessorn Staffan Jacobsson har intresserat sig för värdet av forskning och menar att det är mer konstruktivt att utvärdera forskningen utifrån innovationssystem centrerade kring specifika teknologier. Då uppkommer stora värden också i form av exempelvis nätverkande och utbildning som i nästa steg ger just den kommersiella skjuts som alla längtar efter. Vi är duktiga på forskning i Sverige, men vi är också duktiga på kommersialisering!

Vad är fördelen med att finansiera forskningsprojekt genom Energiforsk?
– Vi driver forskning i samverkan – mellan olika industriföretag, med industri och myndigheter och med olika branschområden. Vi ser att det är en stor styrka både för att forskningen som då är relevant för industrin och att den blir gjord, men också för att det är smart att dela på kostnaderna där det finns gemensamma utmaningar.

Vad lägger du in i begreppet energisystemforskning? 
– Min syn på energisystemforskning är att det handlar om de lite större perspektiven än enbart verkningsgraden i en turbin eller materialet i en panna. Men systemet kan förstås vara mer eller mindre övergripande. Många viktiga utmaningar på energiområdet framöver rör de riktigt stora perspektiven till exempel kring försörjningstrygghet och en fossilfri transportsektor. Transportfrågan handlar ju inte bara om att kunna visa att det går att köra bilar och bussar på el eller biobränsle utan att det också går att få fram tillräckligt med energi som kan försörja helheten. Frågor kring effektivitet blir antagligen mycket viktigare när man ser till helheten än när man studerar enskilda komponenter i energisystemet.

Nyheter