2018-10-01

Smarta elnät – vem är de till för?

Det var helt fullsatt när programmet Smarta elnät i dag höll resultatseminarium i Stockholm. –Energibolag och nätdistributörer är intresserade av smarta elnät, men de utgår inte från användarnas beteenden, säger Cecilia Katzeff, docent på KTH som har studerat frågan i ett användarperspektiv.

–Det finns en övertro på att smarta elmätare ska göra användarna mer aktiva men det finns en oklar föreställning om vad smarta elnät är, menar Cecilia Katzeff som lett projektet tillsammans med några kollegor på KTH och Rise.

Hushåll och smarta nät
Forskningen består av en litteraturstudie som har bekräftats av en mindre intervjustudie av sex svenska projekt med fokus på smarta elnät och användare. Syftet har varit att sammanställa kunskap om hushållens beteende i förhållande till smarta elnät och att sprida kunskap om ämnet.

Resultaten visar att hushållens förändrade elanvändning, genom ändrad eltariffer och att visualisera elanvändningen, är central i alla projekt. I övrigt är det oklart vad hushållen förväntas göra i ett smart elnät.

– Löpande kommunikation med de boende är avgörande för om ett projekt ska lyckas, menar Cecilia Katzeff.

Ta med användarna i processen
I många projekt ses användarna som ett hinder– hushållen är inte  intresserade, de har inte tid, det är svårt att förändra vanor och användarens integritet är ett hinder för smarta elnät. Frågan är vad man ska designa för om användare inte kan påverkas? Kanske kan man ta fram smarta elnät för passiva användare?

–Den samhällsvetenskapliga kompetensen i projekten brister och man bör också ta med användarna i designprocessen, menar Cecilia Katzeff.  

 

 

 

 

Nyheter