2017-12-06

Att snabbladda elbussar

Att köra med elbussar är ett bra sätt att minska de lokala utsläppen från kollektivtrafiken. Men bussarna behöver laddas vilket är en stor påfrestning för det lokala elnätet som kan behöva förstärkas för att klara den ökade belastningen.

I en helt ny rapport från forskningsprogrammet Elektra presenteras en modell för att uppskatta hur snabbladdning av elbussar påverkar distributionsnätet och hur olika strategier och tekniker skulle kunna användas för att minska denna påverkan.

Till skillnad från en konventionell buss hämtar elbussen sin energi från elnätet och lagrar den i batterier på bussen. Resultaten från simuleringar på ett verkligt distributionsnät visar att med dagens effektnivåer för snabbladdare kan en eller flera laddare implementeras i 10 kV nät utan förstärkningar av nätet. Och med de nya strategier som här har utformats skulle den möjliga effekten öka med omkring 10 procent.

En reaktiv effektkompensering ger störst nytta för laddstationer installerade i svaga elnät medan lokala energilager vid laddstationen skulle kunna göra det möjligt att koppla in laddutrustningen till ett befintligt nät på 400 V.

Läs mer om resultaten  här!

 

Nyheter