2017-04-18

Välkommen till en disputation inom elektromekanik

Den 19 maj 2017 disputerar Weijia Yang, på avdelningen för elektricitetslära vid Uppsala universitet med avhandlingen Hydropower plants and power systems: Dynamic processes and control for stable and efficient operation.

Disputationen hålls i Polhemsalen klockan 13.15. Handledare är professor Urban Lundin och opponent Dr Christophe Nicolet från École Polytechnique Fédérale de Lausanne i Schweiz. 

En stabil och effektiv drift av vattenkraftverk och deras samspel med kraftsystemet har stor betydelse. Vattenkraft utgör ett relativt moget teknikområde, men nya utmaningar uppkommer i samband med utbyggnad av andra förnybara energikällor. En större andel av exempelvis sol- och vindkraft, vars intermittens medför variabilitet och oförutsägbarhet, ställer nya krav på vattenkraftens funktion som leverantör av reglertjänster och energilagring.

I den här avhandlingen används teoretisk analys, numerisk simulering och fältmätningar som huvudsakliga metoder. Flera numeriska kraftverksmodeller utformas, med varierande komplexitetsgrad beroende på deras syfte. Huvudparten av analysen och resultaten baseras på åtta vattenkraftverk i Sverige och Kina.

Välkommen att höra mer om Hydropower plants and power systems: Dynamic processes and control for stable and efficient operation den 19 maj!

 

Nyheter