2022-05-20

Studie visar att större elproduktion kunnat ge lägre elpriser

En studie som publicerades av Energiforsk i februari visade att elpriserna i södra Sverige hade kunnat vara 30-50% lägre under hösten 2021 om Sverige haft ytterligare elproduktion i drift.

Studien fokuserar på hösten 2021 som i många avseenden var extrem. Men även under ett mer normalt år så hade det spelat stor roll med ytterligare elproduktion i södra Sverige.

– Vi simulerade elsystemet som det såg ut i höstas, och sedan lade vi till antingen 1,8 GW kärnkraft eller 3,5 GW havsbaserad vindkraft i södra Sverige för att se vilken påverkan det skulle haft på elpriserna, säger Markus Wråke, VD på Energiforsk.

Nuvarande begränsningar i överföringskapacitet till andra länder gör att tillkommande el till stor del stannar i Sverige och därför har stor påverkan på priserna här.

Analysen bygger vidare på arbetet inom Nordic Clean Energy Scenarios, som visar vägar till ett klimatneutralt Norden, och är en del av hela Energiforsks projektportfölj kring energisystemets utveckling och dess koppling till klimatfrågan. 

Klicka här för att läsa rapporten

Här finns en tidigare nyhet om studien

Nyheter