2022-06-27

Resultat från ny undersökning kan energieffektivisera mesaugnar

Vilken effekt har kalktemperatur, rökgastemperatur och varvtal på mesaugnar och hur kan dessa justeras för att optimera ugnarna mot en mer energieffektiv drift?

Projektet Energieffektiv mesaugnsstyrning genom partikelstorleksmätning har haft som mål att optimera mesaugnen mot en mer energieffektiv drift. För att uppnå målet har sambandet mellan driftbetingelser och partikelstorlek undersökts för att mäta påverkan på partikelstorleksfördelningen. Arbetet har genomförts av Optimation AB med Peter Lingman som huvudprojektledare tillsammans med Erik Berg, Jonas Wetterling och Richard Nordenskjöld. 

En Mesaugn är en roterugn som används i kemikalieåtervinningscykeln vid kemiska pappersmassaindustrier baserade på sulfatprocessen. För att minimera energiförbrukningen i mesaugnar är det viktigt att producera en ombränd kalk med hög och jämn reaktivitet.  

Kalkreaktiviteten är beroende av storleken på bildade kalknoduler. Online-mätning användes för att mäta partikelstorleksfördelningen som en parameter i styrningen av mesaugnen. Genom online-mätning kan även effekten av driftförhållande på erhållen nodulstorlek utvärderas. I denna studie undersöktes effekten av kalktemperatur, rökgastemperatur och ugnens varvtal genom kontrollerade försökskörningar 

Slutsatserna av projektet blev att av de tre undersökta styrvariablerna har kalktemperaturen tydligast påverkan på nodulstorlek och damning. De två andra styrvariablerna (ugnens rotationsvarvtal och rökgastemperatur inmatningsände) har liten inverkan på kalkens storleksfördelning medan deras påverkan på energiförbrukningen är stor.  

Försöken har resulterat i att rotationsvarvtalet har minskats med 0,2 rpm för alla produktionshastigheter och att rökgastemperaturen hålls så låg som möjligt. Kalktemperaturen skall hållas stabil och så hög att damningen i ugnen minimeras. Partikelstorleksmätning i realtid med 3DPM har visat sig vara mycket robust över tid och tillräckligt tillförlitlig för att användas till styrning. Försöken har visat att nodulstorleken kan påverkas med kalktemperaturen.  

– Detta är en riktig innovation med bra potential där en viktig del av kemikalieåtervinningen förbättras med modern mätteknik, vi är också väldigt tacksamma för våra finansiärer och det goda samarbetet med Södra Cell Mönsterås, säger Peter Lingman, huvudprojektledare.  

Läs hela rapporten här

 

 

Nyheter