2016-10-28

Fjärrvärmeforskningen ökar i Europa

Forskning om fjärrvärme och fjärrkyla har ökat markant inom EU:s forskningsprogram de senaste åren visar resultat från Fjärrsyn.

Projekt för nästan 1 miljard kronor har helt eller delvis finansierat sen år 2000 och mer än 90 procent av projekten har kommit till efter 2009.

–En viktig faktor för ökningen efter 2009 är antagligen att vi startade teknikplattformen DHC+ där vi samlar in och bereder projektförslag tillsammans med industrin och med utförare, säger professor Sven Werner som arbetar inom DHC+.

Projekt för ytterligare nästan 500 miljoner kronor är intecknade för ytterligare fyra år. Det visar en kartläggningen som gjorts inom Fjärrsynsprojekt Fjärrvärmens framtida roll i Europa som Sven Werner vid Högskolan i Halmstad är projektledare för.

 

Nyheter