2021-12-01

Att hitta nya affärsmodeller för flexmarknader

Affärsmodeller för flexibilitetsmarknader var namnet på ett event lett av Framntidens elsystem.se i förra veckan. Det handlade om vad som är på gång i CoordiNet och SamspEl Arena.

Under dagen diskuterades status på de svenska demonstrationerna i CoordiNet, och under SamspEL Arena lyftes forskning med fokus på affärsmodeller för flexibilitetsmarknader. Områden som berördes var lärdomar från aktörer som deltar på flexmarknaden. Några frågor som diskuterades var bland annat: Vilka incitament finns det för att delta? Vad krävs för att utveckla flexmarknader ytterligare? Hur utvecklar vi standarder för hur aktörer ska hantera data?

Webbinariet var också det sjunde CoordiNet-forum och inleddes med att Yvonne Ruwaida från Vattenfall Eldistribution som leder den svenska demonstrationen gav en överblick av projektet och de olika deltagarna.  aktörer på den lokala flexmarknaden i Uppsala. Där har antalet aktörer ökat inför den här vintern medan den totala effekten är ungefär den samma som under förra årets demonstrationsperiod.

Läs mer om CoordiNet och vad som händer i projektet.  

 

Nyheter