Vår styrelse

Energiforsks styrelse

Styrelsen består av representanter från våra ägare Energiföretagen Sverige, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas. (Swedegas är en del av Nordionkoncernen.)

Energiforsks styrelse har följande sammansättning:

Tomas Wall, ordförande
Mile Elez för Energiföretagen Sverige, vice ordförande
Maria Jalvemo för Svenska kraftnät
Patrik Schneider för Energigas Sverige
Wilhelm Schånberg för Nordion Energi
Åsa Pettersson för Energiföretagen Sverige, suppleant
Daniel Gustafsson för Svenska kraftnät, suppleant
Maria Malmkvist för Energigas Sverige, suppleant
John Hille för Nordion Energi, suppleant