Vår styrelse

Energiforsks styrelse

Styrelsen består av representanter från våra ägare Energiföretagen Sverige, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas.

Energiforsks styrelse har följande sammansättning:

Jan Samuelsson, ordförande
Ulf Moberg, för Svenska kraftnät, vice ordförande

Mile Elez för Energiföretagen Sverige
Wilhelm Schånberg för Swedegas
Pernilla Winnhed, suppleant för Energiföretagen Sverige
Maria Malmkvist, suppleant för Energigas Sverige
Maria Jalvemo, suppleant för Svenska kraftnät