Vår styrelse

Energiforsks styrelse

Styrelsen består av representanter från våra ägare Energiföretagen Sverige, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas.

Energiforsks styrelse har följande sammansättning:

Tomas Wall, ordförande
Mile Elez för Energiföretagen Sverige, vice ordförande
Ulf Moberg för Svenska kraftnät
Patrik Schneider för Energigas Sverige
Wilhelm Schånberg för Swedegas
Åsa Pettersson för Energiföretagen Sverige, suppleant
Maria Jalvemo för Svenska kraftnät, suppleant
Maria Malmkvist för Energigas Sverige, suppleant
Anna-Karin Jannasch för Swedegas, suppleant