Program

Mistra Electrification

Mistra Electrifications vision är att påskynda en rättvis och konkurrenskraftig omställning till ett hållbart och effektivt energisystem. Programmets målsättning involverar tekniska, såväl som sociala och ekonomiska metoder och aspekter, för att öka möjligheterna för ett energisystem i linje med Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp till år 2045.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att nå målet krävs stora samhällsförändringar, inte minst inom det svenska energisystemet. Då energiutmaningen är komplex krävs tvärvetenskaplig forskning med ett systemperspektiv som studerar allt från tekniska lösningar, samhällsnytta och industriell konkurrenskraft till hur en rättvis omställning kan ske.

Forskningsprogrammet har tre primära mål:

  • Beskriva tekniskt genomförbara och kostnadseffektiva utvecklingsvägar för ett fossilfritt energisystem, med fokus på elektrifiering och sektorkoppling.
  • Analysera hur tekniker och infrastruktur för fossilfrihet kan implementeras tillräckligt fort för att klara utsläppsmålen.
  • Visa hur energiomställningen kan stödja en positiv samhällsekonomisk utveckling.

Vi fokuserar på elektrifiering och sektorkoppling som primära komponenter för omställningen i hela ekonomin, snarare än att arbeta med el, värme, transporter och industri var och en för sig.

Mistra Electrification-programmet kommer särskilt studera transport- och industrisektorerna, kopplingarna mellan dem och till elsystemet. Forskningen kommer analysera sektorsspecifika frågor i ett energisystemsammanhang, för att öka förståelsen för hur varje sektor kan bidra till omställningen som helhet.

 

Ansvarig

Helena Sellerholm
08-677 26 77​

Medverkande

Energiföretag, nätbolag
Svenska Kraftnät
Stockholm Exergi
Fortum
Nordion Energi
Göteborg Energi
Vattenfall
Hitachi Energy
Egain
Utilifeed

Universitet och forskningsinstitut
Energiforsk
Chalmers
IVL Svenska Miljöinstitutet
University of Exeter
Lunds universitet
SLU

Till Mistra Electrifications hemsida