Om Mistra Electrification

Om programmet och dess mål

Programmet startades 2021, delfinansieras av Mistra och löper över fyra år i sin första period. Mistra Electrification kommer särskilt att studera transport- och industrisektorerna, kopplingarna dem emellan och dess förhållande till elsystemet, för att öka förståelsen för hur varje sektor kan bidra till energisystemets omställning.

Energiforsk är programvärd och arbetet genomförs i ett tvärvetenskapligt konsortium tillsammans med Chalmers, IVL Svenska Miljöinstitutet, University of Exeter, Lunds universitet och SLU. Svenska Kraftnät, Stockholm Exergi, Fortum, Nordion Energi, Göteborg Energi, Vattenfall, Hitachi Energy, Egain och Utilifeed, såväl som andra intressenter deltar också i programmet.

Forskningsprogrammet har tre primära mål:

  • Beskriva tekniskt genomförbara och kostnadseffektiva utvecklingsvägar för ett fossilfritt energisystem, med fokus på elektrifiering och sektorkoppling.
  • Analysera hur tekniker och infrastruktur för fossilfrihet kan implementeras tillräckligt fort för att klara utsläppsmålen.
  • Visa hur energiomställningen kan stödja en positiv samhällsekonomisk utveckling.

Forskningsresultat i fem arbetspaket

Programmet är indelat i fem sammanlänkade arbetspaket (Work Packages). WP1 fokuserar på att i dialog med intressenter hantera spänningar och avvägningar inom området för att utveckla scenarier och sammanfatta resultaten till utvecklingssteg framåt. WP2-5 utgör kärnan i den vetenskapliga analysen och tar upp de ovan nämnda utmaningarna och möjligheterna.

WP1 – Scenarios, stakeholder involvement and synthesis
WP2 – Electrification and sector integration
WP3 – Non-technical feasibility
WP4 – Social acceptability of energy infrastructure
WP5 – Economy-wide and distributional effects

All kommunikation och merparten av all forskning inom programmet sker på engelska.