Program

Tillämpad vattenkraftteknik

Inriktningen för programmet är tillämpade vattenkraftfrågor med nyttan för vattenkraftindustrin i centrum. Resultatet kommer att vara ett viktigt stöd för de investeringar och förnyelsebehov som vattenkraften står inför.

Ett syfte är att skapa en länk mellan forskning och praktisk tillämpning genom att fånga upp och tillgängliggöra nya forskningsresultat så att de kan införlivas i industrins dagliga drift och arbete. Resultat från andra program inom vattenkraftområdet, exempelvis Svenskt vattenkraftcentrum, kan tas vidare för implementering och tillämpning hos kraftbolagen och kommer på så sätt till sin fulla rätt.

Satsningen är också öppet för nya projekt inom exempelvis reglerteknik, stöd vid upphandling av nya aggregat och praktiska handböcker för arbete inom miljö, hälsa och säkerhet på anläggningar inom vattenkraften. Utformningen av programmet innebär snabba beslutsvägar och en möjlighet att fånga upp frågor som inte hör hemma i något annat program vilket ökar flexibiliteten och minskar risken för att viktiga frågor faller mellan stolarna.

Hänt inom programmet

Missa inte viktiga resultat inom vattenkraft

Välkommen till ett mini-webbinarium då resultaten från två nyligen slutförda projekt i programmet Tillämpad vattenkraftteknik ska presenteras.

20 apr 2021 - Vattenkraft


Nya resultat om säkerhet i dammluckor

När man ökar regleringen av vattenkraften och klimatförändringar gör att flödet förändras är det viktigt att behålla säkerheten kring avbördning, det vill säga hur mycket vatten som kan passera per tidsenhet genom en vattenkraftanläggning.

12 feb 2021 - Vattenkraft


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Emma Hagner
08-677 27 53

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrevet från Tillämpad vattenkraftteknik och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

Vattenfall vattenkraft
Fortum
Holmen Energi
Jämtkraft
Mälarenergi
Skellefteåkraft
Statkraft
Sydkraft Hydropower

Ladda ner