Organisation

Organisation

Styrgruppen för Tillämpad vattenkraftteknik går igenom samtliga projektansökningar och lämnar rekommendationer till Energiforsks vattenkraftråd som fattar det slutgiltiga beslutet om vilka projekt som beviljas.

Styrgruppen följer också projektet genom hela genomförandet och bidrar till kommunikation och resultatspridning från projektet.

Styrgrupp

Hans Bjerhag, Fortum
Uno Johansson, Uniper
Göran Sandström, Energiforsk