Program

Dammsäkerhet

Dammsäkerhetstekniskt utvecklingsprogram stödjer långsiktigt kraftindustrins dammsäkerhetspolicy. Arbetet genomförs sedan snart tjugo år i samverkan med dammägare och Svenska Kraftnät i rollen som dammsäkerhetsfrämjande myndighet. Programmet har också ett omfattande internationellt utbyte.

Enligt kraftindustrins dammsäkerhetspolicy ska dammsäkerhetsarbetet bland annat kännetecknas av fortlöpande förbättringar, det ska bedrivas i samverkan med berörda myndigheter och hålla en god internationell nivå. En del i att stödja detta är det gemensamma utvecklingsarbete som bedrivs genom det här utvecklingsprogrammet. Titta under rapporter för mer information om vilken ny kunskap som finns!  

Hänt inom programmet

Mognadsmatriser för att utvärdera dammsäkerhetsprogram

Energiforsk har under flera år varit med i ett utvecklingsprojekt med fokus på mognadsmatriser som används för att utvärdera och bedöma hur väl ett dammsäkerhetsprogram fungerar.

23 nov 2020


Bättre beredskap för skogsbränder

Skogsstyrelsen uppskattar att 230 kvadratkilometer skog brann i Sverige sommaren 2018. Nu finns en ny rapport med erfarenheter från dammar i Hälsingland som kan användas i det fortsatta säkerhetsarbetet.

1 nov 2019


Seminarium om dammätning

I mitten av februari genomför vi ett seminarium om dammätning för att diskutera hur mätningar kan användas som stöd för ett effektivt underhåll. Syftet är också att förbättra förståelsen för dammkonstruktionernas beteenden och för bedömningen av dammsäkerheten.

17 jan 2018


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Carolina Holmberg
08-677 27 11

Prenumerera på nyheter!

Nu kan du få resultat från Energiforsks program inom betong, dammsäkerhet och berg direkt i din inkorg. Skicka ett mejl märkt berg, betong och damm så sköter vi resten.