Program

Dammsäkerhet

Utvecklingsprogrammet bidrar med kunskap i det strategiska arbetet med dammsäkerhet och är till nytta för den svenska vattenkraftproduktionens långsiktiga utveckling.

Programmet har under tjugo år drivits i samverkan mellan dammägare och Svenska kraftnät. Syftet är att främja dammsäkerhetsutvecklingen genom relevanta och angelägna utvecklingsprojekt, och genom kunskaps- och kompetensutveckling inom dammsäkerhetsområdet. Målet är att möjliggöra för vattenkraftföretagen att behålla och vidareutveckla en uthålligt hög nivå på dammsäkerhet. Programmet ska också långsiktigt stödja kraftindustrins dammsäkerhetspolicy och ge stöd åt fortsatt utveckling av branschens riktlinjer, RIDAS. 

Hänt inom programmet

Ny metodik underlättar för dammägare

Ju högre dammsäkerhetsklass en damm har desto högre är kraven på säkerhetsmarginal mot dammhaveri. En ny metodik ger dammägaren bättre verktyg för att fastställa ett anpassat dimensionerande flöde för en dammanläggning.

29 jan 2021 - Vattenkraft


Ny kunskap om nederbördsmängder

Dammanläggningar med små tillrinningsområden, till exempel gruvdammar, behöver kunskap om hur nederbörd fördelas över dygnet. Genom observationer av nederbördsmängder över dygnet, har nya intressanta data kommit fram.

28 dec 2020 - Vattenkraft


Ny metod kan öka säkerheten ytterligare

Optiska fibrer används för att upptäcka läckage och rörelser i fyllningsdammar. Ny forskning i Energiforsks dammsäkerhetsprogram visar fibrerna även kan användas för att mäta seismiska gånghastigheter. Dessa beror av dammens egenskaper och genom jämförande mätningar kan förändringar upptäckas.

8 dec 2020


Mognadsmatriser för att utvärdera dammsäkerhetsprogram

Energiforsk har under flera år varit med i ett utvecklingsprojekt med fokus på mognadsmatriser som används för att utvärdera och bedöma hur väl ett dammsäkerhetsprogram fungerar.

23 nov 2020


Bättre beredskap för skogsbränder

Skogsstyrelsen uppskattar att 230 kvadratkilometer skog brann i Sverige sommaren 2018. Nu finns en ny rapport med erfarenheter från dammar i Hälsingland som kan användas i det fortsatta säkerhetsarbetet.

1 nov 2019


Seminarium om dammätning

I mitten av februari genomför vi ett seminarium om dammätning för att diskutera hur mätningar kan användas som stöd för ett effektivt underhåll. Syftet är också att förbättra förståelsen för dammkonstruktionernas beteenden och för bedömningen av dammsäkerheten.

17 jan 2018


Visa fler nyheter

Ansvarig

Carolina Holmberg
08-677 27 11

Prenumerera på nyheter!

Nu kan du få resultat från Energiforsks program inom betong, dammsäkerhet och berg direkt i din inkorg. Skicka ett mejl märkt berg, betong och damm så sköter vi resten.