2021-01-29

Ny metodik underlättar för dammägare

Ju högre dammsäkerhetsklass en damm har desto högre är kraven på säkerhetsmarginal mot dammhaveri. En ny metodik ger dammägaren bättre verktyg för att fastställa ett anpassat dimensionerande flöde för en dammanläggning.

Anläggningar i dammsäkerhetsklass A, B och C ska klara att avbörda ett tillrinnande flöde med en återkomsttid på minst 100 år. Metodiken som föreslås i rapporten Kostnads/nyttoanalys för bestämning av dimensionerade flöde för dammanläggningar anger också att anläggningar i dammsäkerhetsklass A och, B där ett haveri vid höga flöden ger stora konsekvenser, alltid får beräknat högsta flöde som dimensionerande flöde. Beskrivningen ska ge vägledning för att bestämma dimensionerande flöde främst där en rimlighetsbedömning indikerar att dimensionerande flöde bör ligga mellan ett 100-årsflöde och ett klass I-flöde.

Kostnads- och nyttoanalys
För att bestämma dimensionerade flöde för dammanläggningar utgår man från en kostnads- och nyttoanalys. I den här rapporten beskrivs en metodik för hur en sådan analys kan göras. Målet är att metodbeskrivningen ska kunna ge vägledning för bestämning av dimensionerande flöde för anläggningar med dammar i dammsäkerhetsklass, främst där en rimlighetsbedömning indikerar att dimensionerande flöde bör ligga mellan ett 100-årsflöde och ett klass I-flöde. Vid nästa revidering av riktlinjerna för dimensionerade flöde kan resultaten från det här projektet ligga till grund för en vägledning för hur dimensionerade flödet bör fastställas.  I rapporten ges en beskrivning av hur ett dimensionerande flöde kan bestämmas med utgångspunkt från dammsäkerhetsklass och anläggningens förutsättningar, istället från med utgångspunkt från flödesdimensioneringsklass.

 Metodiken beskrivs i text och i två flödesscheman. Rapporten innehåller också en internationell utblick med riktlinjer, vägledningar och praxis på området i Norge, USA, Kanada och Frankrike.

 Det är alltid spännande att utveckla en ny metodik, säger projektledaren Jonas Persson:

– Vi har haft bra diskussioner med referensgruppen, som bestod av representanter från olika dammägare och från Svenska Kraftnät. Det har länge funnits ett behov av en sådan metodik som kan underlätta för dammägaren. Det känns bra att vi varit med och lagt en grund för en kommande vägledning.  

Läs mer i rapporten Kostnads/nyttoanalys för bestämning av dimensionerande flöde för dammanläggningar

Nyheter