2019-10-16

Här förbereds digitalisering i vattenkraft

Digitaliseringen är på väg in i energibranschen med stora kliv. Ett nytt referenssystemet kan underlätta omställningen. Det blev tydligt under utbildningen i hur standarden fungerar då deltagarna också fick möjlighet att tillämpa den praktiskt.

– Jag tror att standarden är nyckeln och en förutsättning för en digitalisering av branschen, säger Erik Jaqcues Wiborg som är maskiningenjör på Statkraft och som ledde introduktionskursen i RDS-Hydro Power som hölls i Stockholm den 10 och 11 oktober. 

Energiforsk har fått många förfrågningar om möjligheten att anordna en kurs. Standarden är redan på väg in i energibranschen, så det är viktigt att vara förberedd.

– Jag tror att det är viktigt för företagen att sätta igång arbetet i tid, säger Monika Adsten som är ansvarig för kursen. Digitaliseringen kommer att leda till stora förändringar och då är det smart att arbeta strukturerat redan från början.

Det här är första gången som Energiforsk har arrangerat en kurs av den här typen. Nio deltagare från ledande företag i branschen har i två dagar fått lära sig om hur standarden fungerar och har också fått möjlighet att ta upp frågor från den egna verksamheten.

Sofia Königsson från Svenska kraftnät gick kursen för att få mer information om RDS Power supply systems:

– På Svenska kraftnät ska vi prova om vi kan använda delar av den här standarden för strukturering av våra anläggningar. Jag kommer att leda arbetet med implementeringen av RDS-Power Supply systems hos oss.  Jag valde att gå den här kursen för att få mer kunskap om vad standarden innehåller och hur den är tänkt att användas. Det har varit nyttigt att få träna med konkreta tabeller och ta del av riktiga case även om anläggningsexemplen vi jobbade med på kursen skiljer sig en del från våra anläggningar.

 Erik Jaqcues Wiborg är maskiningenjör på Statkraft och har hållit flera kurser i standarden RDS-Power Supply systems i Norge. Nu får han förfrågningar om kurser om referenssystemet från hela Europa.

– Vi får allt fler sensorer och annan instrumentering i våra vattenkraftsanläggningar. Det leder till fler signaler att hålla reda på, och vikten av att arbeta strukturerat ökar. RDS-Power Supply systems kan verkligen strukturera och förenkla arbetet. Det är viktigt att hela branschen går över till att använda den här standarden, så att vi får ett enhetligt arbetssätt inom branschen.

 

Nyheter