Program

Hydrologiskt utvecklingsarbete

Programmet Hydrologiskt utvecklingsarbete, HUVA, utgör ett viktigt och unikt nätverk inom området hydrologi och hydrologiska tillämpningar inom vattenkraften. Ny kunskap framställs och metoder utvecklas för att förbättra prognoser för tillrinningar och flöden.

Under programperioden 2018 - 2020 genomförs projekt för att undersöka hur förbättrade snömatningar kan resultera i säkrare vårflodsbestämningar, optimal placering och instrumentering för meteorologiska mätstationer samt möjligheter för automatiserade prognoser med högre upplösning.

HUVA utför även insatser inom hydrometriskt standardisering, omvärldsbevakning och utbildningsverksamhet inom vattenkraftshydrologi. Vart annat år arrangeras HUVA-dagen, en viktig samlingspunkt för yrkesverksamma och forskare inom området. 

Vart annat år arrangeras även en kurs som vänder sig till alla i vattenkraftindustrin som vill veta mer om hur prognosarbetet utförs samt hur det kan utvecklas.

Hänt inom programmet

SMHI testar bättre vårflodsprognoser

Nu finns det nya resultat från en statistisk multimetodmodell för beräkning av vårfloden i olika områden i Sverige som kan förbättra prognoserna avsevärt.

23 aug 2018


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Madelene Danielzon Larsson
08-677 27 71