Program

Hydrologiskt utvecklingsarbete

I det här programmet tar vi fram ny kunskap och utvecklar metoder för att förbättra de prognoser som ska förutsäga tillrinningen av vatten för vattenkraft.

Just nu genomförs projekt för att förbättra indata, för att utveckla modeller och för att mäta snö på ett bättre sätt. Programmet Hydrologiskt utvecklingsarbete, HUVA, innehåller också standardisering, omvärldsbevakning och utbildningsverksamhet inom vattenkraftshydrologi.

Programmet genomför till exempel en årlig konferens och en kurs inom vattenkrafthydrologi för att sprida ny kunskap, utveckla befintliga metoder och för att förbättra prognoserna. Kursen vänder sig till alla i vattenkraftindustrin som vill veta mer om hur prognosarbetet kan utvecklas för att bli bättre.

 

Hänt inom programmet

SMHI testar bättre vårflodsprognoser

Nu finns det nya resultat från en statistisk multimetodmodell för beräkning av vårfloden i olika områden i Sverige som kan förbättra prognoserna avsevärt.

23 aug 2018


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Elin Hellmér
0704154807