Projekt

Ett elsystem för elfordon

Detta är ett branschöverskridande forsknings- och samverkansprojekt, som har fokus på samspelet mellan elsystemet och elektrifieringen av fordonsflottan ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv.

En betydande andel av den svenska fordonsflottan måste elektrifieras för att Sverige ska kunna nå målet att minska klimatutsläppen från inrikes transporter (exkl. inrikesflyg) med minst 70 % till år 2030 (jämfört med 2010) samt att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Denna omfattande elektrifiering ställer krav på en kraftfull utbyggnad av laddinfrastrukturen samt att detta sker i samklang med elsystemets leveransförmåga och elnätens möjligheter att hantera höga och till viss del intermittenta effektuttag.

Hänt inom programmet

Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Pressmeddelande: Om sju år kan alla nya bilar som säljs vara elbilar

År 2030 kan alla bilar som säljs i Sverige vara rena elbilar. Men om inte förutsättningarna att ladda förbättras tillräckligt kan andelen stanna på 75 procent. Till 2030 kommer fordonsflottan i landet bestå av cirka 50 procent laddbara bilar i form av rena elbilar och hybrider, enligt en rapport som Power Circle och Sweco tagit fram på uppdrag av Energiforsk.

22 dec 2022 - Trygg elförsörjning


Dags för ett helhetsgrepp kring laddningskedjan

Inom kort startar vi projektet "Ett elsystem för elfordon" för att ta ett helhetsgrepp kring hela laddningskedjan. Än finns det några platser kvar för fler deltagare.

3 sep 2021 - Energisystem


Ett elsystem för elfordon

Igår hade SVT ett inslag om de utmaningar för elnäten som en elektrifiering av fordonssektorn kan innebära. Det är därför bra att Energiforsk nu förbereder ett nytt projekt om hur elsystemet ska anpassas för att inte elnäten blir en begränsande faktor för en omfattande elektrifiering av fordonsflottan.

28 okt 2020 - Energisystem


Viktigt att få med elnäten i utvecklingen av eltransporter

Nyligen samlades branschaktörer och forskare på Energiforsk, för att diskutera hur en fossilfri transportsektor kommer att påverka elnäten.

11 dec 2019 - Trygg elförsörjning


Visa fler nyheter

Ansvarig

Madelene Danielzon Larsson
08-677 27 71

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyheter från Ett elsystem för elfordon och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.