2021-09-03

Dags för ett helhetsgrepp kring laddningskedjan

Inom kort startar vi projektet "Ett elsystem för elfordon" för att ta ett helhetsgrepp kring hela laddningskedjan. Från affärsmodell för laddning till hur det påverkar elsystemet och vilka åtgärder som behöver vidtas för att elsystemet ska vara väl anpassat för elektrifieringen.

Det finns ett stort politiskt intresse att stödja och påskynda elektrifieringen av transportsektorn. Samtidigt finns det en tydlig risk att elsystemet kommer att begränsa hur snabbt utvecklingen kan gå. Hittills har forskningen och politiken mestadels fokuserat på laddinfrastrukturen och behovet av laddning, men inte lika mycket på att säkerställa behovet av el- och nätkapacitet för att möjliggöra laddningen.

Elsystemet och elektrifieringen behöver samverka

Projektet, som är branschöverskridande inom forskning och samverkan, fokuserar på samspelet mellan elsystemet och elektrifieringen av fordonsflottan ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. Projektet ska ta fram kunskap och konkreta lösningar som underlättar en storskalig elektrifiering av fordonsflottan genom ny forskning, men också fördjupa insikter från andra liknande studier och initiativ så som elektrifieringskommissionen och elektrifieringsstrategins arbeten.

Förslagen utvecklas löpande i nära samverkan mellan akademin och näringslivet. Hittills har ett tjugotal företag och organisationer inom energi- och transportbranscherna, regioner och teknikleverantörer valt att delta. Projektet förväntas därmed även fungera som en nationell dialog- och kunskapsplattform för transportsektorns elektrifiering.

Djup kompetens hos våra samarbetspartners

Projektet utförs av Chalmers, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Profu, Sweco, Power Circle och Energiforsk, där Energiforsk är huvudansvarig för projektet.

Läs mer om projektet och hur du kommer i kontakt med oss

Nyheter