2023-11-24

Från forskningsresultat till kommersiella lösningar – framtidssäkrade standarder

Hur gynnar standarder den svenska fjärr- och kraftvärmebranschen och vilken påverkan har du, som jobbar på energiföretag, på standardernas utveckling?

Ventiler som havererar, produkter av felaktig materialkvalité som inte är anpassade till tillhörande system, läckage och andra defekter; detta är bara några exempel på hur energibranschen hade kunnat se ut utan standardisering.

Standarder är viktiga, kostnadseffektiva, kvalitetssäkrande verktyg som ser till att hela energisystemet fungerar, att sund konkurrens upprätthålls och att upphandlingar blir enklare och mer tillförlitliga. 

Svensk forskning ligger till grund för många välfungerande standarder i dag, vilket till stor del beror på branschens engagemang och påverkan. Energiforsk samordnar energiföretagens standardisering inom Svenska institutet för standarder, SIS, som är en fristående ideell förening med medlemmar från den privata och offentliga sektorn.

I ett webbinarium som arrangerades av Energiforsks värmekluster och programmet SIS, Standardisering genom svenska institutet för standarder den 23 november 2023, deltog Leif Nordengren från Energiföretagen Sverige och Bledar Beqiri från Svenska Institutet för Standarder (SIS). Tillsammans presenterade de den nya kommittén och arbetsgrupperna inom SIS/TK 637 samt deras mål och visioner för programmet. De berättade även om flera exempel på hur svenskt påverkansarbete och forskningsresultat kunnat påverka europeisk standardisering och dessutom informerade de om hur personer som jobbar på energiföretag kan bidra till utvecklingen.

Ta del av deras powerpoint-presentation från webbinariet här. 

Nyheter