Program

Underhåll av elnät

Här formulerar vi och tar fram lösningar för ett effektivt underhåll av elnät. Det är framför allt när specifikt företagsanpassade lösningar inte är ekonomiskt försvarbara som gemensamma lösningar och utvecklingsprojekt med inriktning på de operativa nivåerna inom elnätsföretagen är aktuella.

Programmet är öppet för nya idéer och inriktningar inom underhållsområdet. Beslut om att föra vidare innovativa idéer till användbara produkter tas när det finns intresse hos elnätsföretag och andra intressenter.

Målet är att resultat och ny kunskap ska förbättra det tekniska och finansiella beslutsunderlaget vid val av satsningar för att upprätthålla eller höja prestandan i elnätet. Inom forskningsprogrammet hanteras frågor kring förvaltningen av nätföretagets fysiska system- och anläggningstillgångar, men även andra tillgångar som skapar värde. Ämnesområdet sträcker sig över hela företagets verksamhet, bland annat med strategisk förvaltningsplanering, riskhantering, ledarskap, varumärkesvård och transparens mot andra ledningssystem.

Hänt inom programmet

Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Elnät


Målkonflikter ökar underhållsbehovet av elnäten

Vilken är morgondagens motsvarighet till värmefotografering för elnät? Det undrar Tommie Lindquist från Ellevio, ordförande i styrgruppen för forskningsprogrammet Underhåll av elnät. I den pågående miljonutlysningen till programmet ser han gärna att fler forskare ansöker för att bidra till ett robust och hållbart elnät.

8 jun 2023


Förnybara material i framtidens ledningsstolpar

Många elnätsbolag överväger att sluta använda trästolpar med träskyddsmedlet kreosot och istället övergå till förnybara och återvunna material i stolparna.

1 okt 2020 - Elnät


Effektivare underhåll av elnätet

Att driva och underhålla elnätet medför höga kostnader. I programmet Underhåll av elnät arbetar energibolag och forskare tillsammans för att ta fram ny kunskap som underlättar och effektiviserar underhållsarbetet, och som samtidigt innebär en hög leveranssäkerhet i elnätet.

3 mar 2020 - Elnät


Framgångsrikt program om elnät

I programmet Underhåll för elnät hölls det senaste styrgruppsmötet i Trondheim, där den norska forskningsorganisationen Sintef har sitt huvudkontor. Deltagarna besökte också ett laboratorium som bland annat jobbar med högspänningsteknik.

24 sep 2018


Lättare sagt än gjort att ersätta kreosot i stolpar

Seminariet Hållbara kraftledningsstolpar blev snabbt fulltecknat när kraftbolag, tillverkare och andra intressenter erbjöds ny kunskap om den senaste forskningen kring kraftledningsstolpar.

24 apr 2018


Forskning om underhåll ger bra utväxling

Elnäten utgör en kritisk infrastruktur och det finns ett samhällsansvar i att förvalta det värde som ligger i näten. Men utmaningarna inom underhållsområdet ökar på grund av åldrande elnät.

19 mar 2018 - Sol och vind


Nytt om arbete i elektriska och magnetiska fält

Nu finns det en helt ny rapport som förklarar vad Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter betyder för energiföretagen och hur man ska mäta och beräkna nivåer och förebygga exponering för elektriska och magnetiska fält.

16 jun 2017 - Sol och vind


Tydliga regler om ekodesign av transformatorer

Nu måste elbranschens transformatorer bli mer energieffektiva. Transformatorer med höga förluster får inte längre tillverkas inom EU eller föras in i EU. Kommissionen beräknar att en ny förordning ska spara 17 TWh och motsvarande mängd koldioxid.

27 feb 2017 - Sol och vind


Visa fler nyheter

Ansvarig

Susanne Stjernfeldt
08-677 ​27 51

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Underhåll av elnät och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

E.ON Energidistribution
Vattenfall Eldistribution
Ellevio
Svenska kraftnät
Göteborg Energi Nät
Öresundskraft
Tekniska verken i Linköping
Skellefteå Kraft Elnät
Jämtkraft Elnät
Umeå Energi Elnät
Jönköping Energi Nät
Elinorr Ekonomisk förening (16 elnätföretag)
Hitachi Energy Sweden
Bodens Energi Nät
Borås Energi Nät
Luleå Energi
Falu Energi & Vatten
PiteEnergi Elnät
Norrtälje Energi
Eskilstuna Elnät
Mölndal Energi Nät
Falkenberg Energi
Ystad Energi


Programbeskrivningen