Organisation

Programstyrelse

Vår programstyrelse ansvarar för den övergripande planeringen och för programmets nya idéer och strategier. Programstyrelsen granskar och bedömer också projektansökningar och godkänner slutrapporter från projekten.

Programstyrelsen består av:

Mohammed Abudaher, Mölndal Energi Nät
Fredrik Andersson, Elinorr Ekonomisk förening
Joakim Andersson, Ystad Energi
Kristofer Andersson, Göteborg Energi Nät
David Berg, Falu Elnät
Jon Danielsson, Skellefteå Kraft Elnät
Christer Gruber, Energiföretagen Sverige (adjungerad)
David Håkansson, Borås Elnät
Mats Javebrink, Jönköping Energi Nät

Andreas Johansson, E.ON Energidistribution
Jan Olof Jonsson, Jämtkraft Elnät

Hans Lagergren, Svenska kraftnät
Johan Lindblad, Hitachi Energy Sweden

Tommie Lindquist, Ellevio (ordförande)
Johan Ribrant, Nacka Energi (vice ordförande)
Eva Slätis, Öresundskraft
Magnus Sjunnesson, Öresundskraft
Anders Sjökvist, Falkenberg Energi
Kenneth Stefansson, Vattenfall Eldistribution
Susanne Stjernfeldt, Energiforsk (programansvarig)