Program

Digitalisering i energisektorn

Digitaliseringen lägger nu grunden för en närmast disruptiv förändring av vårt samhälle. Utvecklingen inom artificiell intelligens, Internet of things, blockkedjeteknik, avancerad automation och robotisering kan komma att påverka energisektorn i grunden. Hur kan energisektorn förbereda sig och dra nytta av utvecklingen?

Det här projektet omfattar en fördjupad genomgång av utvecklingsfronten inom ett antal teknikområden med koppling till den digitala utvecklingen. Med detta som utgångspunkt analyseras sedan specifikt hur utveckling kan komma att påverka och förändra förutsättningarna inom energisektorn.

Det handlar om att göra en fördjupad analys och dialog om hur aktörerna inom energiområdet kan förbereda sig för de utmaningar som väntar och samtidigt ta till vara nya möjligheter. Viktiga aspekter är frågeställningar om IT- säkerhet och sårbarhet, men också gränssnitt och kompabilitet.

Vårt mål är att bidra till att stärka och påskynda den digitala utvecklingen inom energisektorn.

Hänt inom programmet

Webbsänd konferens om digitalisering

Följ vår konferens om digitaliseringen som förändrar energisektorn via webben på torsdag förmiddag!

14 maj 2018


Konferens om digitaliseringen som förändrar energisektorn

Nu bjuder Energiforsk och Forum för smarta elnät in till en konferens om den digitala utvecklingen inom energisektorn. Hur kan vi förbereda oss och dra nytta av utvecklingen?

23 feb 2018


Förbereder energisektorn för den digitala utvecklingen

Nu startar Energiforsk ett nytt projekt kring digitalisering i energisektorn. Syftet är att förbereda aktörerna inom energiområdet för de möjligheter som öppnas med den ökade digitaliseringen och samtidigt visa på ett antal utmaningar.

25 okt 2017


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Stefan Montin
08-677 ​27 59

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Digitalisering i energisektorn och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.