Workshop dec 2017

Workshop 1 den 7 december 2017

En fullspäckad dag om digitalisering i energisektorn.

Inledning

Stefan Montin, Energiforsk & Ebba Löfblad, Profu

·       Presentation av deltagare

·       Syfte med projekt om digitalisering inom energisektorn, projektupplägg och tidplan

·       Vilka förväntningar har vi på projektet?

Några perspektiv på den digitala utvecklingen inom energisektorn

Sammanfattning av intervjuer med projektets deltagare.
Thomas Unger, Profu

Översikt

– utvecklingsläget beträffande bl.a. AI, robotisering, IoT, blockkedja.
Mats Lewan, Teknikjournalist

Watson and AI are transforming our world.

Patrick Couch, IBM

Allt faller sönder: Hur digitalisering påverkar värdeskapande

Johan Magnusson, GU

AI: The New Electricity to Harness our Digital Futures

Devdatt Dubashi, CTH

 

IoT – dess möjligheter och utmaningar

Torbjörn Fängström, IoT Sverige

IT-säkerhet och sårbarhet

– perspektiv från energisektorn

Anders Fredriksson, Energiföretagen Sverige

Nasdaqs erfarenheter kring blockchain

Johan Toll, Nasdaq

 

Framtidens husköp i blockkedjan. Ludvig Öberg, Chromaway

Siemens perspektiv på den digitala utvecklingen inom energisektorn. Erik Mårtensson, Siemens

ABB:s perspektiv på den digitala utvecklingen inom energisektorn. Erik Persson, ABB

Stadens kontrollrum och smarta flöden. Henrik Wickström, Mälarenergi

Pilotprojekt i Hammarby Sjöstad. Sten Bergman, ElectriCITY

Gruppövning, kaffe och avslutande diskussion/nästa steg i projektet