Workshop mars 2018

Digitalisering inom energisektorn

Det här är den andra workshopen i projektet om digitalisering inom energisektorn. Med hjälp av de externa talarna fick deltagran insikt i hur digitala verktyg som IoT, molntjänster, Big data, maskininlärning och AI kan komma att spela en stor roll.

Tre huvudteman för dagen var:

  • Prediktivt och automatiserat underhåll
  • Avancerad styrning av komponenter i det lokala energisystemet
  • Blockkedjetekniken inom energiområdet

Under gemensamma gruppövningar utvecklades sen frågeställningarna, och avslutningsvis diskuterades några framtidsbilder kring ett digitaliserat energisystem.

Program

Välkommen och introduktion till dagen

Stefan Montin, Energiforsk och Ebba Löfblad, Profu

Digitaliseringen kan bidra till att ställa om energisystemet - Vad är utmaningarna?

Thomas Unger, Profu

Pass 1: Prediktivt underhåll och avancerad styrning av energisystem

Digitaliseringen inom energisektorn – Vad är på gång?

Mats Lewan, Teknikjournalist

Prediktivt underhåll - erfarenheter från MonitorX

Thomas Welte, SINTEF

Affärsmodeller och smart styrning av komponenter i det lokala energisystemet

Björn Berg, Ngenic

Gruppövning inkl kaffe

Några frågeställningar:

  • Utveckling av framtidsbilder/målbilder för hur den digitala utvecklingen kan bidra till att optimera drift och underhåll av energianläggningar och energisystemen
  • Hur kommer vi dit?

Återsamling och genomgång av slutsatser från grupparbetet. Vad är lämpliga nästa steg?

Enkel lunch

Pass 2: Blockchain

Blockchain i energisektorn – vad händer just nu i Sverige och omvärlden?

David Holmström, Profu

What do you need to know about blockchain?

Juho Lindman, Göteborgs Universitet

Vilka tillämpningar av blockkedja är realistiska för energisektorn inom 10 år?

Peter Altmann, RISE

Introduktion till gruppövningen

Gruppövning inklusive kaffe

Några frågeställningar:

  • Framtidsbilder och exempel på tillämpningar av blockchain inom energisektorn
  • Hur kan vi realisera detta?

Återsamling och genomgång av slutsatser. Vad är lämpliga nästa steg?

Inledande diskussion om framtidsbilder för ett digitaliserat energisystem. Vad är de kritiska faktorerna för att nå dit. Vad är generiskt, vad måste vara gemensamt och öppet? Hur kan vi samverka?