Program

Sektorkoppling el, gas och fjärrvärme

Vad är värdet av att knyta ihop gas-, el- och fjärrvärmesystemen? Hur kan gasnät, elnät och fjärrvärmenät samverka för att uppnå systemvinster? Det svarade den här förstudien på, som redovisades i april 2021.

Kraftsystemet står inför stora utmaningar med en ökad elektrifiering i samhället, kapacitetsbrister och ökad flexibilitet både på produktions- och användarsidan. Den här förstudien ska svara på vilka systemvinster och synergier som kan åstadkommas med bättre samverkan och integrering av elnät och gasnät, och även fjärrvärme.

Hur kan näten för energiöverföring komplettera varann? Kan till exempel infrastrukturen för gas användas för att uppnå flexibilitet i elsystemet? Och hur kan gasnätet hjälpa elsystemet att minska problem med kapacitetsbrist? 

Det långsiktiga målet är attsvara på de frågorna, att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå flexibilitet i elsystemet och att identifiera nya affärsmöjligheter för hållbar gas genom en ökad sektorkoppling. 

 

Hänt inom programmet

Stort intresse för fortsatt forskning om sektorkoppling

En förstudie har tittat på vilka systemvinster som kan skapas genom en bättre samverkan av infrastruktursystemen för gas, el och fjärrvärme i så kallade sektorkopplingar.

27 apr 2021 - Energisystem


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Bertil Wahlund
08-677 27 52

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrev från Sektorkoppling: El, gas och fjärrvärme och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

 • Göteborg Energi
 • Öresundskraft
 • Gasnätet Stockholm
 • Nordion Energi
 • Varberg Energi
 • Tekniska verken i Lkpg
 • Mälarenergi
 • Vattenfall Eldistribution
 • Svenska kraftnät
 • Gasum
 • Energiföretagen Sverige
 • Energigas Sverige