Program

Sektorkoppling el, gas och fjärrvärme

Vad är värdet av att knyta ihop gas-, el- och fjärrvärmesystemen? Hur kan gasnät, elnät och fjärrvärmenät samverka för att uppnå systemvinster? Det ska den här förstudien, som redovisas i april 2021 svara på.

Kraftsystemet står inför stora utmaningar med en ökad elektrifiering i samhället, kapacitetsbrister och ökad flexibilitet både på produktions- och användarsidan. Den här förstudien ska svara på vilka systemvinster och synergier som kan åstadkommas med bättre samverkan och integrering av elnät och gasnät, och även fjärrvärme.

Hur kan näten för energiöverföring komplettera varann? Kan till exempel infrastrukturen för gas användas för att uppnå flexibilitet i elsystemet? Och hur kan gasnätet hjälpa elnät att minska problem med kapacitetsbrist?

Att svara på de frågorna, att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå flexibilitet i elsystemet och att identifiera nya affärsmöjligheter för hållbar gas genom en ökad sektorkopplin är projektets långsiktiga mål.

 

Ansvarig

Bertil Wahlund
08-677 27 52