2021-04-27

Stort intresse för fortsatt forskning om sektorkoppling

En förstudie har tittat på vilka systemvinster som kan skapas genom en bättre samverkan av infrastruktursystemen för gas, el och fjärrvärme i så kallade sektorkopplingar.

En sektorkoppling är teknik som kopplar ihop minst två energisystem och som omvandlar en energibärare till en annan. Sex olika sektorkopplingar har analyserats gällande tekniska möjligheter och förmåga, kostnader och lönsamhet, institutionella barriärer och viktiga påverkansfaktorer.

–Rapporten Sektorkoppling för ett mer effektivt energisystem innehåller väldigt mycket bra information och vi hoppas och tror att den kan ligga till grund för nästa steg att tillsammans med olika intressenter utveckla ny relevant FoU-verksamhet, säger Bertil Wahlund, programansvarig på Energiforsk.

Resultaten av studien visar att elproduktion genom vätgas verkar vara tekniskt möjligt och har potential. Men lönsamheten påverkas negativt av nuvarande kostnader vilket hindrar en sektorkoppling. Balansreglering genom elektrolysörer däremot, då vätgas och syrgas tillverkas med hjälp av elektrisk energi och vatten, ser ut att ha goda förutsättningar både nu och i framtiden.

–Är ditt företag intresserat så är ni mer än välkomna att kontakta oss, säger Bertil Wahlund och fortsätter:

–Det här är slutet på en spännande förstudie men också början på något nytt!

För mer information och upplysningar om forskning om sektorkopplingar kontakta Bertil Wahlund

 

Nyheter