Rapport

Sektorkoppling för ett mer effektivt energisystem

Här har man utrett vilka systemvinster och synergier som kan skapas genom en bättre samverkan och integrering av energiinfrastruktursystemen el, gas och fjärrvärme i så kallade sektorkopplingar.

En sektorkoppling är teknik som kopplar ihop minst två energisystem och som omvandlar en energibärare till en annan. Sex olika sektorkopplingar har analyserats gällande tekniska möjligheter och förmåga, kostnader och lönsamhet, institutionella barriärer och viktiga påverkansfaktorer.

Resultaten av den här förstudien visar att elproduktion genom vätgas ser ut att vara tekniskt möjligt och har potential, men att nuvarande kostnader påverkar lönsamheten negativt och hindrar en sektorkoppling. Balansreglering genom elektrolysörer, då vätgas och syrgas tillverkas med hjälp av elektrisk energi och vatten, ser ut att ha goda förutsättningar både nu och i framtiden. Att ta vara på restvärme från vätgasproduktion med elektrolysörer har goda ekonomiska förutsättningar. Däremot bedöms sektorkopplingarna gasturbiner för elsystemet, gaspannor i fjärrvärmesystem och gaseldad kraftvärme bli mer gynnsamma senare.

Förstudien ger också flera förslag på vidare forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt som ser till en ökad sammankoppling av hela energisystemet.

Nyheter

Nya rön om gasens roll i Sverige

En ny studie visar att biogas och vätgas har stor potential i omställningen till ett klimatneutralt svenskt energisystem och att ny gasinfrastruktur kan avlasta elnäten. Industrisektorn och tyngre transporter är branscher som gynnas mest.

23 jun 2021 - Energisystem


Energisektorns väg mot nollutsläpp

International Energy Agency's roadmap för energisektorns väg mot nollutsläpp, sprids över världen. Igår presenterade Timur Gül från IEA rapportens viktigaste resultat för 350 deltagare under ett webbinarium i Energiforsks regi.

22 jun 2021


Hur ska svåra situationer hanteras i reglerade vattendrag?

Med avstamp i en metodhandbok för vattenhantering har sju dammägare i Ångermanälven testat metodens arbetssätt och nått goda resultat.

21 jun 2021 - Vattenkraft


Vårt värmekluster fortsätter

Nu samlar vi ännu fler som vill vara en del i utvecklingen av fjärrvärme- och kylsystemen. Energibolag, fastighetsbolag, konsulter, teknikleverantörer, utvecklare och forskare inom uppvärmningssektorn – alla kan vara med!

14 jun 2021 - Värme och kyla


Svetsning av fjärrvärmerör kan underlättas

Under de senaste åren har flera fjärrvärmebolag upplevt problem med svetsning av fjärrvärmerör. Därför drogs projektet Svetsbarhet i fjärrvärmerör i gång. Resultaten visar att problemen beror på otillräcklig avmagnetisering av stålrören efter tillverkning.

24 maj 2021


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2021:764

Författare

Linda Dyab, Pia-Maria Bondesson, Håkan Sköldberg, Johan Holm, Magnus Brolin, Sofia Nyström, Rebecca Samuelsson