Program

Klimatförändringarnas inverkan på vattenkraften

Hur kan vattenkraften fortsätta att vara en reglerande, säker och effektiv energiresurs också i framtidens förändrade klimat? Det ska det här projektet svara på.

Här ska vi bidra till att öka kunskapen om hur klimatförändringarna påverkar den svenska vattenkraftens produktions- och reglerförmåga vid 1,5 och 2 graders höjning av jordens medeltemperatur. Projektet är uppdelad i fem arbetspaket som beskrivs under rubriken projekt här intill. 

Det handlar om att analysera hur förändrade förutsättningar för vattenkraften kan påverka den långsiktiga utvecklingen av Sveriges elsystem och vilka nya krav det ställer på vattenkraften. Samtidigt läggs här grunden för att kunna inkludera klimatförändringarna i kommande långtidsprognoser.

I projektet ingår också aspekter kring hur förändrade hydrologiska förutsättningar för vattenkraften kan komma att påverka faktorer kopplade till dammsäkerhet och miljöprövningar inom ramen för den nationella planen för omprövning av vattenkraften.

Hänt inom programmet

Samlad bild av vattenkraften i ett förändrat klimat

Ett projekt som ska ta reda på hur klimatförändringarna påverkar den svenska vattenkraftens produktions- och reglerförmåga är nu i full gång!

25 feb 2021 - Vattenkraft


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Stefan Montin
08-677 ​27 59

Prenumerera på nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrevet från Klimatförändringarnas inverkan på vattenkraften och få resultat och inbjudan till konferenser inom forskningsområdet genom att registrera dig här.

Uppdragsgivare

Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram Hållbar Vattenkraft,  HåVa tillsammans med vattenkraftföretagen.

Genomförande

Det här är ett multidisciplinärt forskningsprojekt i nära samverkan mellan forskare och experter från Chalmers, KTH, SMHI, Profu och Energiforsk. Även vattenkraftföretagen och Energiföretagen Sverige deltar aktivt i arbetet både med egen expertis och med indata till modelleringen av vattenkraften i olika älvsträckor.

Projektbeskrivning