Styrgrupp

Projektets styrgrupp

Styrgruppen ansvarar för och fattar beslut om projektets inriktning, och godkänner slutrapporter från de olika arbetspaketen.

Medlemmar i projektets styrgrupp

Lars Petersson, Skellefteälvens vattenreglering
Susanne Nyström, Vattenfall
Mikael Sundby, Vattenfall
Johan Bladh, Energiföretagen Sverige
Roger Hugosson, Vattenfall
Maria Bartsch, Svenska kraftnät
Martin Göransson, Vattenregleringsföretagen
Håkan Linde, Uniper
Axel Jørgensen, Statkraft
Emma Thornberg, Svenska kraftnät
Hans Henriksson, Svenska kraftnät
Johan Kling, Havs och vattenmyndigheten 
Erik Böhlmark, Svenska kraftnät
Caroline Hagberg, Fortum
Konrad Enckell, Fortum