Program

Biodrivmedel för Sverige 2030

Programmet hade som målsättning att göra det lättare för biodrivmedel att bli tillgängliga i stor skala över hela landet till en rimlig kostnad. Visionen var att biodrivmedel snabbt ska bli ett viktigt alternativ i transportsektorn. Forskning och utveckling inom området är ett viktigt steg på vägen mot en fossilfri fordonsflotta och ett fossilfritt inrikesflyg år 2030.

Forskningen fokuserade på energieffektivitet i val av biodrivmedelsmix, hur markerna kan utnyttjas smartare och hur en kan säkerställa att råvarorna för biodrivmedlen utgörs av restprodukter från samhället, jordbruket och skogsbruket. Allt detta är avgörande för utvecklingen av biodrivmedel.

Forskningen var tillämpad och utgick från de behov och prioriteringar som programmets uppdragsgivare hade. Målet var att resultat och ny kunskap från programmet ska kunna tillämpas inom tio år.

Detta program avslutades december 2020.

Hänt inom programmet

Sverige aktiv i IEA Task37 Biogas

Energiforsk är Sveriges representant i IEA Bioenergy’s Task 37 Biogas. Varje år sammanställer vi ”Country report summary” och en uppdatering av en lista över medlemsländernas  uppgraderingsanläggningar.

12 mar 2018


Tung transport– Öppen arena Biodrivmedel för Sverige 2030

Välkommen på ett seminarium som är startskottet för den andra utlysningen i programmet Biodrivmedel för Sverige 2030. Vi hälsar fraktköpare, speditörer och åkerier välkomna att ta del av det senaste om framtidens gasfordon. Den här dagen är också en del i det nordiska samarbetet Biogas2020.

15 feb 2018


Biodrivmedel för Sverige 2030

–Programmet är nystartat och ska göra det lättare för biodrivmedel att bli tillgängliga i stor skala över hela landet till en rimlig kostnad. Forskning och utveckling är ett viktigt steg mot en fossiloberoende fordonsflotta och ett fossilfritt inrikesflyg år 2030, säger Anton Fagerström programansvarig på Energiforsk.

30 aug 2017


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Bertil Wahlund
08-677 27 52

Fakta

Programmet hade en total budget på 6 miljoner kronor och pågick mellan mars 2017 och december 2020.