Program

Biodrivmedel för Sverige 2030

Programmet ska göra det lättare för biodrivmedel att bli tillgängliga i stor skala över hela landet till en rimlig kostnad. Visionen är att biodrivmedel snabbt ska bli ett viktigt alternativ i transportsektorn. Forskning och utveckling inom området är ett viktigt steg på vägen mot en fossiloberoende fordonsflotta och ett fossilfritt inrikesflyg år 2030.

Forskningen fokuserar på energieffektivitet i val av biodrivmedelsmix, hur markerna kan utnyttjas smartare och hur en kan säkerställa att råvarorna för biodrivmedlen utgörs av restprodukter från samhället, jordbruket och skogsbruket. Allt detta är avgörande för utvecklingen av biodrivmedel.

Forskningen är tillämpad och utgår från de behov och prioriteringar som programmets uppdragsgivare har. Målet är att resultat och ny kunskap från programmet ska kunna tillämpas inom tio år.

Programmet har nu avslutats.

Hänt inom programmet

Sverige aktiv i IEA Task37 Biogas

Energiforsk är Sveriges representant i IEA Bioenergy’s Task 37 Biogas. Varje år sammanställer vi ”Country report summary” och en uppdatering av en lista över medlemsländernas  uppgraderingsanläggningar.

12 mar 2018


Tung transport– Öppen arena Biodrivmedel för Sverige 2030

Välkommen på ett seminarium som är startskottet för den andra utlysningen i programmet Biodrivmedel för Sverige 2030. Vi hälsar fraktköpare, speditörer och åkerier välkomna att ta del av det senaste om framtidens gasfordon. Den här dagen är också en del i det nordiska samarbetet Biogas2020.

15 feb 2018


Biodrivmedel för Sverige 2030

–Programmet är nystartat och ska göra det lättare för biodrivmedel att bli tillgängliga i stor skala över hela landet till en rimlig kostnad. Forskning och utveckling är ett viktigt steg mot en fossiloberoende fordonsflotta och ett fossilfritt inrikesflyg år 2030, säger Anton Fagerström programansvarig på Energiforsk.

30 aug 2017


Nyhetsarkiv

Ansvarig

Bertil Wahlund
08-677 27 52

Fakta

Programmet har en total budget på 6 miljoner kronor och pågår mellan mars 2017 och december 2020. Programmet är nu avslutat.

Ladda ner