2017-08-30

Biodrivmedel för Sverige 2030

–Programmet är nystartat och ska göra det lättare för biodrivmedel att bli tillgängliga i stor skala över hela landet till en rimlig kostnad. Forskning och utveckling är ett viktigt steg mot en fossiloberoende fordonsflotta och ett fossilfritt inrikesflyg år 2030, säger Anton Fagerström programansvarig på Energiforsk.

Öppen Arena för Biodrivmedel 2030, ett möte om vad och hur kan man söka forskningsmedel hölls i Stockholm den 29 augusti.

–Vi vill få in många ansökningar i programmets första utlysning och här skapar vi en plattform för diskussioner mellan utförare och finansiärer, mellan akademi, industri och det offentliga. Mötet innebär en möjlighet till växelverkan mellan olika parter vilket bör leda till många högkvalitativa projektansökningar till programmet då den första utlysningen stänger den första oktober.

Mötet var mycket lyckat och projektförslag inom programmets fem forskningsområden diskuterades:

Kostnadseffektiv produktion. Hur ser en framställning av biodrivmedel till 10, 25 och 50 procent lägre kostnad än idag ut och vad krävs för att nå dit?

Energieffektivitet för biodrivmedel. Vad är energieffektivitet för biodrivmedel och är det möjligt att ta fram ett mått som koldioxid per kilometer som kan jämföras med fossila bränslen?

En breddad råvarubas. Att identifiera och börja nyttja fler geografiskt mer närliggande och hållbara råvaror.

Effekter av nationell produktion. Att identifiera, kvantifiera och maximera nyttan av de arbetstillfällen och andra samhällsnyttor som en inhemsk produktion av biobränsle medför.

Biodrivmedlens allokering. På vilken grund olika styrmedel ska utformas för att gynna en för samhället optimal allokering av de biodrivmedel som finns tillgängliga.

Välkommen med din ansökan! Läs mer om Biodrivmedel för Sverige 2030.

Nyheter