2024-03-01

Utmaningar och möjligheter med lastreduceringar

Den 27 februari anordnades ett webbinarium med Energiforsks värmekluster där Dr. Quirin Hamp, R&D Manager på Stockholm Exergi presenterade hur deras FoU-avdelning jobbar med lastreducering som metod för att öka effektivitet av energiproduktionsanläggningarna.

Många i fjärrvärmebranschen anser att lastreducering är en attraktiv metod för att öka effektiviteten av energiproduktionsanläggningarna. Trots tekniska framsteg kvarstår utmaningar kring att påverka effekten utan att kompromissa inomhusklimatet. Forskning visar också att termisk komfort inte är en jämn temperatur, utan måste beakta ur en holistisk upplevelse.

Quirin Hamp från Stockholm Exergi gästade Energiforsks studio den 27 februari för att presentera hur FoU-avdelningen på Stockholm Exergi jobbar med denna frågeställning, och han ville gärna utbyta erfarenheter med andra FoU-avdelningar på energiföretag.

Under webbinariet pratade Quirin om ett antal viktiga frågeställningar som han har identifierat:

  • Lastreducering i praktiken från boendes perspektiv. Hur säkerställer man kundnöjdhet vid lastreducering?
  • Hur skapas förståelse för olika intressegruppers perspektiv?
  • Vilka grupper påverkas av lastreducering och hur kan dessa gynnas av lastreduceringen?
  • Vad är utmaningarna vid kommersialisering av lastreducering. Går det att prissätta värdet av lastreducering?

Webbinariet avslutades med en frågestund och en dialog mellan publik och presentatör.

Ta del av Quirins Powerpoint-presentation här.

Nyheter