2016-09-20

Fjärrvärmeframgångar i Seoul

Sven Werner och Robin Wiltshire ordförande i exekutivkommitéen för IEA-DHC

Det var flera svenska framgångar vid den internationella konferensen DHC 2016 i Korea i början av september. Fjärrvärmeprofessorn Sven Werner och den tidigare Fjärrsynsforskaren Kristina Lygnerud som studerat risker med spillvärmeinvesteringar i fjärrvärmenät fick pris för utmärkt forskning.

Under konferensen District Heating & Cooling DHC 2016 fick också forskare vid Linköpings universitet och Noda som utvecklar intelligenta system för energieffektivisering utmärkelser för sin forskning inom fjärrvärme och fjärrkyla.

Mer om forskning och resultat från Fjärrsyn här! 

Nyheter