2018-03-02

Vågformer från vind- och solel

Att ansluta stora vindparker till elnätet påverkar nätet på olika sätt. Ett av de mer specifika fenomen som påverkas är distorsionen av spänningens och strömmens vågform, vilket ibland kallas "övertoner".

Ett nyligen avslutat doktorandprojekt på Luleå tekniska universitet har kartlagt problemen genom att studera spridningen av övertoner i vindkraftparker. Den nya kunskapen har sen tillämpats speciellt på effekten av kondensatorpåkopplingar på vindkraftsanläggningar och på spridning av olika typer av störningar från solcellsinstallationer till lågspänningsnätet.

Resultaten visar att övertonsnivåerna kan begränsas om man använder kraftelektronisk styrning vid turbinerna. Forskningen ingår i Vindforsk som vi driver tillsammans med Energimyndigheten och resultaten presenteras i rapporten Harmionics and wind power

Nyheter